Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija syventää tilallista ajatteluaan ja perehtyy paikkasidonnaiseen lähestymistapaan esittävissä taiteissa. Hän tutustuu lavastustaiteen ja olemassa olevan ympäristön keskinäiseen riippuvuussuhteeseen sekä oppii tarkastelemaan ja dokumentoimaan ympäristöä tästä näkökulmasta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.02.2020 - 21.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Lifländer

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Lifländer

Kurssin yhteystiedot (voimassa 20.01.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja: Esittävien taiteiden lavastuksen lehtori Elina Lifländer

Kurssin vetäjä: Salla Salin

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään tilan esittävyyden ja paikkasidonnaisuuden taustalla vaikuttaviin tekijöihin luentojen, keskusteluiden ja harjoitteiden avulla. Kurssilla pohditaan tilan paikkasidonnaisuutta ja työstämisen keinoja; sosiaalisten, kokemuksellisten, arkkitehtonisten sekä näyttämöllisten ulottuvuuksien näkökulmista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lisätietoja koskee vain tätä kurssikertaa:

  Ensimmäisen viikon
  (vko 7 ) aikana kurssin ”tukikohtana” toimii luokka
  U115a Otaniemessä. Tässä tilassa pidetään muun
  muassa kurssiin liittyvät luennot, mutta käytännön harjoitteita
  toteutetaan myös muissa tiloissa. Sään salliessa
  osa työskentelystä tapahtuu ulkona – tämän osalta tilanne tarkentuu kurssin
  alettua. Varauduttava kuitenkin asianmukaisella vaatetuksella.

  Kurssin toisella viikolla (vko 8) painotus on
  omaehtoisessa työskentelyssä, jonka tapahtumapaikka/paikat tarkentuvat kurssin
  edetessä. Varauduttava liikkumiseen julkisilla liikennevälineillä (HSL, AB-alue)
  sekä asianmukaisella vaatetuksella tarpeen mukaan.

  Huom! Kurssin aikana pyritään järjestämään esitysvierailu,
  todennäköisimmin tämä tapahtuu torstaina 13.2. Vierailun lopullinen ajankohta varmistetaan
  kurssin alkuun mennessä, mutta varauduttava ilta-aikaan.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi perustuu läsnäoloon, harjoitustehtävien toteuttamiseen ja prosessointiin sekä aktiivisuuteen yhteisissä keskusteluissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 40 h, itsenäistä työskentelyä 41 h. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä.
  Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  KURSSIN KOKONAISKUORMITUSLASKELMA
  YHTEENSÄ (3 op)

  Ennakkotehtävä 2 h, viikkojen välillä oleva välitehtävä 6 h

  Viikko 7     Itsenäistä työtä 14 h,
  Lähiopetusta 24 h, yht. 38 h

  Viikko 8     Itsenäistä työtä 19
  h, Lähiopetusta 16 h, yht. 35 h


PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-E6010 Tila 1 tai vastaavat perustiedot 

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  VIIKKO 7  

  Otaniemi ja/tai sen lähiympäristö

  ennakkotehtävä                                                                                                                                                                                                                                               

  10.2. maanantai (klo 10.00–16.00)                                                                                                                       

  Klo 10.00–12.00     Luento / Paikkasidonnaisen taiteen historiaa ja
  termistöä                                    

  Klo 12.00–13.00     tauko

  Klo 13.00–16.00     Luento jatkuu + aamupäivällä
  käsiteltyjen teemojen ja ennakkotehtävän läpikäyntiä         

  11.2. tiistai (klo 09.15–17.00)

  Klo 09.15–12.00     Tutustuminen kohteeseen, harjoitustehtävän
  tehtävänanto                                                   

  Klo 12.00–13.00     tauko

  Klo 13.00–17.00     Työskentelyä tehtävän
  parissa                                                                  

   

  12.2. keskiviikko (klo 09.15–17.00)

  Klo 09.15–12.00     Työskentelyä tehtävän
  parissa                                                                            

  Klo 12.00–13.00     tauko

  Klo 13.00–17.00     Tehtyjen tehtävien
  läpikäyntiä, yhteistä keskustelua                                           

  13.2. torstai (klo 09.15–.00)
  Klo
  09.15–12.00     Tutustuminen kohteeseen, harjoitustehtävän
  tehtävänanto                                                   

  Klo 12.00–13.00     tauko

  Klo 13.00–15.00     Työskentelyä tehtävän parissa                                                                            

  Klo 19–20.15               Esitysvierailu                                                                                     

  14.2. perjantai (klo
  09.15–17.00)           

  Klo 09.15–12.00     Työskentelyä tehtävän
  parissa                                                                            

  Klo 12.00–13.00     tauko

  Klo 13.00–17.00     Tehtyjen tehtävien ja
  viikon annin läpikäyntiä, yhteistä keskustelua

                    + tulevan viikon
  tehtävänanto (pohdittavaksi viikonlopun yli)                                                             


Description

Registration and further information