Laajuus: 3

Aikataulu: 07.10.2019 - 18.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Vastuuopettaja: Professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi

puh. 050-5771042

Opettaja: lavastaja Sampo Pyhälä spyhala@gmail.com

puh. 0400-361731


Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tuntemaan erilaisia esitystiloja ja näyttämötyyppejä sekä ymmärtämään niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä esitystapahtuman että lavastajan näkökulmasta. Hän oppii ymmärtämään näyttämö-katsomo suhteen vaikutusta esityskokemukseen ja eritelemään esitystilan mahdollisuuksia sekä rakenne- että käyttöulottuvuuksien näkökulmasta.

Opiskelija oppii tuntemaan yleisimmät näyttämötekniset laitteet, työtavat ja niitä koskevat käsitteistöt sekä näyttämötyöskentelyn piiriin kuuluvat eri ammattiryhmät. Hän osaa käyttää näitä tietoja suunnitellessaan lavastuksia ja hankkia tarvittaessa lisätietoja.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin teatteri- ja esitystiloihin sekä näyttämötyyppeihin ja tutkitaan näyttämön ja katsomon suhdetta sekä erilaisten näyttämö-katsomo suhteiden vaikutusta esitystapahtumaan ja katsojan kokemukseen.
Kurssilla perehdytään näyttämötekniikkaan, kuten erilaisiin nostimiin, vaunuihin, luukkuihin, pyöröihin, ohjain- ja turvajärjestelmiin, sekä näyttämöefekteissä käytettäviin laitteisiin. Lisäksi tutustutaan näyttämötekniikan parissa työskentelevien ammattiryhmien työnkuviin (näyttämömestari, näyttämömies, tehostemestari, järjestäjä, käyttöpäällikkö, operaattori, musiikkijärjestäjä ja laitetoimittajat) ja lavastajan yhteistyöhön näiden kanssa.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssiin sisältyy vierailuja erilaisiin esitystiloihin sekä
esityskatseluita.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja aktiivisuuteen ryhmätyötilanteisssa.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Yleisiä arvioitavia
asioita kurssilla ovat
:

• kyky hahmottaa näyttämöä sekä teknisenä työtilana, että
taiteellista ilmaisua määrittävänä kokonaisuutena

• erityyppisten esityspaikkojen hahmottaminen
toimintaympäristöinä, sekä katsojakokemuksen osana

• ymmärrys näyttämö-katsomo suhteen merkityksestä esityksen
rakentumiselle

• käsitys näyttämöhenkilökunnan työnkuvista

• käsitys tyypillisesti käytettävistä teknisistä
ratkaisuista mm ripustuksissa, tuennoissa, pystytyksessä, varastoinnissa

• käsitys siitä, miten skenografin työ suhteutuu
yllämainittuihin

Arviointiperusteita ovat:

• aktiivisuus ja osallistuminen keskusteluihin ja
ryhmätehtäviin

• tehtäviin sisältyvien itsenäisten osa-alueiden
suorittaminen näkemyksellisesti

• sisältöjen omaksuminen

• tutkiva asenne


Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 50%, itsenäistä työskentelyä 50 %. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä .
Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Kuormittavuuslaskelma

50% vierailuja ja esityskatseluita, sekä näihin liittyviä
purkukeskusteluja

30% ryhmien itsenäistä työskentelyä

20% luentoja ja ryhmätöiden purkukeskusteluja


Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Sisältää esityskatseluita myös iltaisin.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Ma. 7.10. klo 9.15 – 12 aloitus.
R001/U121a (Otakaari 1 U-siipi)

Ti. 8.10. klo 14.00 – 17.00
VÄRE/E106 tai vierailu näyttämöllä ja klo. 18.00 – 22.00 esityskatselu Asennot Q -teatterissa osoitteessa Tunturikatu 16 C, HKI

Ke. 9.10. klo 14.00 – 17.00
VÄRE/E106 tai vierailu näyttämöllä ja klo. 
18.00 – 22.00 esityskatselu Die Tote Stadt Kansallioopperssa osoitteessa Helsinginkatu 58, HKI

To. 10.10. klo 14.00 – 17.00
VÄRE/E106 tai vierailu näyttämöllä ja klo. 
18.00 – 22.00 esityskatselu Momentary Yellow Zodiak, Stoassa osoitteessa Turunlinnantie 1, HKI

Pe. 11.10. klo. 14.00 – 17.00
VÄRE/E106 vierailu näyttämöllä ja klo. 
18.00 – 22.00 esityskatselu Sanaton rakkaus Espoon Teatteri osoitteessa Revontulentie 8, ESPOO

Ma. 14.10. klo 9.15-12.00 Kallio
Stage Pengerkatu 11, tutustuminen tilaan ja sen tekniikkaan

Ti. 15.10. klo. 9.15 – 17.00
Kallio Stage Pengerkatu 11, ryhmätyöskentelyä

Ke. 16.10. klo. 9.15 – 17.00
Kallio Stage Pengerkatu 11, ryhmätyöskentelyä

To. 17.10. klo. 9.15 – 17.00
Kallio Stage Pengerkatu 11, ryhmätyöskentelyä

Pe. 18.10. klo. 9.15 – 17.00
Kallio Stage Pengerkatu 11, ryhmätyöskentelyä ja demo


Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot