Credits: 5

Schedule: 16.03.2020 - 09.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Merja Väisänen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei opetusta 2018-2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee
- tunnistamaan elokuvan pukusuunnittelun erityispiirteitä
- käyttämään elokuvakäsikirjoituksen purkamisen työvälineitä ja menetelmiä elokuvan pukusuunnittelun apuvälineinä
- suunnittelemaan kokonaisvaltaisen pukusuunnittelun konseptin elokuvaan
- arvioimaan pukujen hankintaan ja valmistukseen tarvittavia resursseja ja kustannuksia pukusuunnittelun näkökulmasta
- presentoimaan oman suunnittelutyönsä ja perustelemaan ratkaisunsa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään elokuvan pukusuunnittelun erityispiirteisiin ja tutustutaan elokuvapukusuunnittelun taiteellisiin ja tuotannollisiin prosesseihin. Opiskelijat luovat pukusuunnittelun konseptin elokuvakäsikirjoituksen pohjalta. Kurssin päätteeksi opiskelijat esittelevät oman suunnittelutyönsä

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pukusuunnittelun konseptin suunnittelu, työn esittely, palautekeskustelu.

Arviointiperusteena on 80% osallistuminen, tehty suunnittelutyö, oman työn esittely ja palautekeskusteluun osallistuminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h, Lähiopetus / luento/ Ohjattua työskentely 60 h, Itsenäistä työskentely 75 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen kirjallisuus ja suunnittelun pohjana käytettävä käsikirjoitus ilmoitetaan myöhemmin.ilmoitetaan myöhemmin

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pukusuunnittelu: pukusuunnittelu elokuvaan -osuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6510

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pukusuunnittelun perusteet tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi -ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/10
Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:
1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
9. muut opiskelijat 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Elokuvapukusuunnittelun aikataulu
2020

Kurssin opettaja: Merja Väisänen merja.vaisanen@aalto.fi

VKO 12, toteutuu etäopetuksena! Tarkemmat ohjeistukset ja tehtävät lähetetty meilitse kurssille osallistuville.

MA 16.3klo 9.15-12, TI 17.3 klo 9.15-16, KE 18.3 klo 9.15-16

Tehtävä 1: Ohjeistuksen kurssille osallistuvat saavat meilitse ja materiaalit löytyvät Materials -osuudesta.

Tehtävän palautus to 19.3 mennessä

TO 19.3 klo 9.15-16, PE 20.3 klo 9.15-16

Tehtävä 2: Tehtävän ohjeistus tulee osallistujille meilitse keskiviikkona ja materiaalit löytyvät Materials -osuudesta torstaihin mennessä.

Tehtävää ei palauteta, vaan näet esimerkkikohtausluettelon MyCourses sivustolla ma 23.3.

-----------------------------------

VKO 13

MA 23.3 klo
9.15-12 Elokuvan visuaalinen maailma

Itsenäistä
työskentelyä
: Varasto -elokuvan kohtausluettelon täydennys
jatkuu

MyCourses- sivustolla:

Varaston kohtausluettelo MyCourses sivulla

Tehtävä 3: Näyttelijävalinnat

Tehtävä 4: Moodboard elokuvan maailmasta ja
pyydetyistä roolihenkilöistä

 

TI 24.3 9.15-16 Elokuvan visuaalinen maailma

LIVE-tapaaminen Teamsissa klo 10, väliaikakuulumiset
ja uudet tehtävät

Tehtävä 3: Näyttelijävalinnat  ja Tehtävä 4: Moodboard elokuvan maailmasta ja
pyydetyistä roolihenkilöistä

 

KE 25.3 9.15-16 Elokuvan visuaalinen
maailma

Itsenäistä
työskentelyä: Tehtävä 3 ja 4: Näyttelijävalinnat ja Moodboard

 

TO 26.39.15-16

LIVE-kokoontuminen Teamsissa Klo 9-12.15 Kandiprojektin
impulssiseminaari

Itsenäistä
työskentelyä: Tehtävä 3 ja 4: Näyttelijävalinnat ja Moodboard

 

PE 27.3 9.15-16

Itsenäistä
työskentelyä: Tehtävä 3 ja 4: Näyttelijävalinnat ja Moodboard

-----------------------------------

VKO 14

MA 30.3 klo 9.15-12

LIVE- tapaaminen Klo 10 alkaen
Tehtävien 3 ja 4 – purku/Moodboard –esittelyt

Annetaan tehtävä 5: Elokuvan päänroolien dramaturgiset kuljetukset

TI 31.3 9.15-16

BA -aamukahvit klo
10-11

Elokuvan pukusuunnittelu klo 13-15:

o   Piano tehtävän katselua

o   Puretaan tehtävä 5: Elokuvan päänroolien
dramaturgiset kuljetukset

o   Luento Pukusuunnittelun
budjetointi

o   Annetaan tehtävä 6: Elokuvan puvustuksen
budjetti, oman työn palkka

KE 1.4 9.15-16

Elokuvan pukusuunnittelu klo 13 -14:

o   Puretaan tehtävä 6: Elokuvan puvustuksen
budjetti, oman työn palkka

o   Annetaan tehtävä 7: Pukusuunnitelmat

TO 2.49.15-16, Itsenäistä työskentelyä

Tehtävä 7 Pukusuunnitelmat

PE 3.4 9.15-16, Itsenäistä työskentelyä

Tehtävä 7 Pukusuunnitelmat

-------------------------------------

VKO 15

MA 6.4  Itsenäistä
työskentelyä

 • Tehtävien 5 ja 6 jatkaminen

TI 7.4  HUOM! Ei
elokuvan pukusuunnittelua vaan BA seminaari klo 10-16

KE 8.4  Itsenäistä
työskentelyä

Tehtävien 5 ja 6 jatkaminen

TO 9.4  9.15-16, Otakaari 1 9.15-16, Otakaari
1 U414c

 • Klo 9-12 Tehtävä 5 Elokuvan
  puvustuksen budjetti, oman työn palkka purkaminen yhdessä
 • Tehtävä 6: Pukusuunnitelmat Esittelyt
 • Klo 13-15 pukusuunnittelun tehtävänä olleen elokuvan katselu
 • Klo 15-16 kurssin päättäminen ja kurssipalautteet
 

 


Description

Registration and further information