Omfattning: 1

Tidtabel: 08.10.2019 - 11.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Merja Väisänen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ei opetusta 2018-2019

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee
- tutkimaan vaihtoehtoisten materiaalien, muotojen ja rakenteiden mahdollisuuksia idean kehittelyssä
- valitsemaan toteutukseen ideaa tukevat tekniikat

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan harjoitustyö, jossa opiskelija soveltaa aiemmin oppimiaan taitoja ja kokeilee vaihtoehtoisia materiaaleja ja menetelmiä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyö, ohjaavan opettajan tapaamiset, itsenäinen työskentely, työn esittely. Arvosteluperusteet: 80 % osallistuminen ja tehty harjoitustyö.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1 op=27h, Lähiopetus 7 h, itsenäinen työskentely 20 h

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/8
Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:
1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
9. muut opiskelijat 

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Ompelutyö 2 aikataulu (8.-11.10.2019)

Opetus: Otakaari 7, Pukustudio

ti 8.10 klo 9 -16

ti 8.10 klo 9 -16

Kurssin aloitus

Tehtävän aloitus:

idean kehittely ja materiaalien valinta,

ideoiden esittelyt ohjaavalle opettajalle

ke 9.10 klo 9-16

Itsenäistä työskentelyä pukustudiolla

to 10.10 klo 9-16

Itsenäistä työskentelyä pukustudiolla

Pe 11.10 klo 9-16

Itsenäistä työskentelyä pukustudiolla

Tehtävien esittely ja palautekeskustelu pukustudiolla

-      
Esittelyiden
aikataulu sovitaan myöhemmin


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation