Credits: 4

Schedule: 28.10.2019 - 08.11.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi II (ensimmäisen kerran syksyllä 2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija kykenee hahmottamaan ympäristöäänien tekstuureja analyyttisesti ja pystyy analysoimaan mitä äänet kertovat ympäristön tilasta ja siinä elävien välisistä akustisista suhteista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa ääniteoksen toteuttamisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa perusteellisen johdatuksen äänitaiteen eri tyylilajeihin ja osa-alueisiin joissa ympäristöääniä käytetään lähtökohtana. Äänikurssilla tutkitaan ympäristöäänien käyttöä äänitaiteessa ja elektronimusiikissa. Luento-osuudessa opiskelija perehtyy soivin esimerkein alan historiaan, estetiikkaan ja nykypäivän ilmiöihin. Kaksi viikkoa kestävän workshopin aikana valmistetaan ääniteos joko yksin tai pienryhmässä. Workshopin aikana kokoonnutaan säännöllisesti keskustelemaan yhdessä töiden etenemisestä.

Äänimaisemaan ja akustiseen ekologiaan keskittyvä kurssiosuus tarjoaa opiskelijalle välineet tutkia kriittisesti ympäristöä ja sen keskellä elävien yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita, jotka rakentuvat äänen välityksellä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (24-56h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (24-56h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihteleva.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyv-hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 18 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.

Description

Registration and further information