Omfattning: 4

Tidtabel: 16.09.2019 - 27.09.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

pietari.koskinen@aalto.fi

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi I (ensimmäisen kerran syksyllä 2019)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää äänen erilaisia ilmaisullisia käyttötapoja elokuvailmaisussa. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää ääntä eri tavoilla elokuvakerronnassa. Opiskelija tuntee erilaisia ääneen liittyviä teorioita.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitus- ja kijroitustehtävät, kirjallisuus, mahdollinen tentti. Kurssilla opiskellaan äänen eri käyttötapoja elokuvailmaisussa mm. esimerkkien, keskustelujen, harjoitustöiden, analyysien ja alan kirjallisuuden avulla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (16-24h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (56-64h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisia kirjoja:
Chion: Audio-Vision: Sound On Screen
Weiss: Film Sound: Theory and Practice
Soundscape: School of Sound Lectures 1998-2001
Beck: Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound
Altman: Sound Theory, Sound Practise

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettu kurssi: Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 1.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyv-hyl

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Kurssin osallistujamäärä max. 8 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Monday 16 September

Contact teaching day 1, 2 assignments

Fim Mixing Room 9:30 – 16:00

Bring on your own laptop if possible!

 

Tuesday 17 September

9-16 Own working day 1

 

Wednesday 18 September

9-16 Own working day 2  

 

Thursday 19 September

9-16 Own working day 3

 

Friday 20 September

Contact teaching day 2, assignment check, a new assignment

Film Mixing Room 9:30 – 16:00

Bring on your own laptop if possible!

 

Week 2

 

Monday 23 September

9-16 Own working day 4

 

Tuesday 24 September

9-16 Own working day 5  

 

Wednesday 25 September

Contact teaching day 3, assignment check

Film Mixing Room 9:30 – 16:00

Bring on your own laptop if possible!

 

Thursday 26 September

9-16 Own working day 6  

 

Friday 27 September

Contact teaching day 4, assignment check, ending of the course

Film Mixing Room 9:30 – 16:00

Bring on your own laptop if possible!


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation