Credits: 4

Schedule: 03.02.2020 - 14.02.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa käyttää erilaisia ajatusmalleja, työskentelymetodeja ja äänenkäsittelyohjelmia luovasti elokuvan äänisuunnittelussa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, palautekeskustelut. Opiskelijat opiskelevat erilaisten työskentelymallien ja äänenkäsittelyohjelmien käyttöä ja toteuttavat niitä käyttäen luovia äänikokonaisuuksia elokuvan kohtauksiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80h toteutuksella: Lähiopetus (24-56h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (24-56h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihteleva.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettu Pro Tools äänileikkaus 1 tai vastaavat taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyv-hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 8 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Description

Registration and further information