Credits: 4

Schedule: 30.09.2019 - 11.10.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi I (ensimmäisen kerran syksyllä 2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää eri äänitystekniikoiden, mikrofonien ja äänitysformaattien edut, rajoitteet ja käyttökelpoisuuden elokuvan äänen eri käyttötarkoituksissa. Opiskelija osaa valita perustasolla tarvetta vastaavan käyttökelpoisen äänitystekniikan ja -välineistön sekä kykenee äänittämään teknisesti hyvälaatuista ääntä valitulla tekniikalla. Opiskelija osaa kuuntelemalla arvioida ja analysoida äänittämäänsä. Opiskelija osaa arkistoida ja lajitella äänitteitään sekä luoda niistä oman arkiston.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tehosteäänityksen, mikrofonien valinnan, äänitysformaattien ja äänitteiden arkistoinnin ja hallinnan perusteet. Kurssilla harjoitellaan pistetehosteiden ja atmosfäärien äänitystä kenttäolosuhteissa sekä tutkitaan kokeilemalla ja kuuntelemalla mikrofonivalintojen ja äänitystekniikoiden eroja sekä suhdetta valittuun kuvamateriaaliin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (20-50h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (30-60h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla. Muun muassa:
Viers: Sound Effects Bible
Aro: Tilaääni

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op tai vastaava
Kenttä-äänitys 1, 3 op tai vastaava
Pro Tools äänileikkaus 1 (tai vastaava) sekä lisäksi
10 opintopisteen verran kokemusta elokuvan äänileikkauksesta.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyv-hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 8 henkeä. Opiskelijat valitaan ensisijaisesti suuntautumisen omista pakollisia opintoja suorittavista.
Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Description

Registration and further information