Credits: 4

Schedule: 09.09.2019 - 20.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi / 050-5771042

Intensiiviviikolla on 4 opettajaa, joiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä ymmärtämiseen ja analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen tekemiseen. Hän oppii esittelemään omaa työtään ja suunnitelmiaan selkeästi sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työtapoihin. Opiskelija oppii antamaan ja ottamaan vastaan kritiikkiä positiivisessa hengessä sekä osallistuu opiskelijoiden välisen keskustelukulttuurin kehittämiseen. Opiskelija oppii lähdemateriaalien merkityksen osana opinnäytetyöskentelyä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Opinnäytesuunnitelmien ja -prosessien esittely ja yhteinen käsittely, joka tapahtuu taiteellisista ja teoreettisista lähtökohdista elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun alueilla.

- Opinnäyteohje ja arviointiperusteet

- Opinnäytteen kirjoittamiseen liittyvät kysymykset

Details on the course content (applies in this implementation): 

Ma -seminaarin sisältö on kohdennettu syyslukukaudella ensimmäisen vuoden Ma -opiskelijoille. Seminaarissa käsitellään opinnäytetyön perusteita.

Kevätlukaudella Ma -seminaari on kohdennettu kaikille, myös toisen vuoden Ma -opiskelijoille, ja silloin seminaarissa käsitellään opinnäytesuunnitelman ja -työn tekemistä sekä kirjoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Kevään työskentely keskittyy opiskelijoiden tekemillä oleviin opinnäyteprosesseihin.

09.09 maanantai klo. 13.15 - 15.00 / Seminaarin aloitus.

30.9 maanantai klo. 13.15 - 17.00 / Opinnäytteen aihe

21.10 maanantai klo. 13.15 - 17.00 / Metodologiat ja metodit

02.12 maanantai klo.13.15 - 17.00 / Argumentointi, lähteet ja viittauskäytännöt.

Kevätlukaudella keskitytään kirjoittamisen käytäntöihin ja opinnäytesuunnitelmaan

27.1 maanantai klo 13.15 - 17.00 / Argumentointi, lähteet ja viittauskäytänöt jatkuu Huom! TEHTÄVÄT löytyvät kurssin MyCourses sivun TEHTÄVÄT kansioista.

17.2. maanantaina klo. 13-15 -17.00 / Kirjoittamisen käytännöt - Hyvän tekstin tuottamisesta, vaikeuksien voittamisesta ja erilaisisa kirjoittamisen tyyleistä.

+ tulevan intensiiviviikon ohjelmasta

VIIKKO 12

Kirjoittamisen intensiiviviikko:

1. vuonna seminaaria suorittavat kirjoittavat
opinnäytesuunnitelman

2. vuonna (tai myöhemmin) seminaaria suorittavat
kirjoittavat opinnäytetekstiään, edellyttäen että heillä on jo omassa
pääaineessaan hyväksytty opinnäytesuunnitelma. Viikko koostuu yhteisten
aikataulutettujen tapaamisten lisäksi lukemisesta ja itsenäisestä
kirjoitustyöstä.

***


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus sisältää luentoja, opinnäytetöiden esittelyjä ja yhteisiä, opiskelijoiden opponoimia käsittelyjä. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy sekä oman esityksen valmistaminen että toisen opiskelijan työn opponointiin valmistautuminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Opinnäytesuunnitelmien ja -prosessien esittely ja yhteinen käsittely, joka tapahtuu taiteellisista ja teoreettisista lähtökohdista elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun alueilla.

- Opinnäyteohje ja arviointiperusteet

- Opinnäytteen kirjoittamiseen liittyvät kysymykset

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MA-seminaari (4 op), MA seminar (4 cr)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-E5001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

HUOM! Luennot alkavat klo 13.15!

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

-Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

- Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

- Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

- Sivuaineopiskelijat.

- Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

- Muut opiskelijat.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Opinnäytetyöhön johdattava ja sitä tukeva Ma -seminaari suoritetaan
kokonaisuudessaan kahden lukuvuoden aikana ja seminaariin osallistuminen
aloitetaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Syyslukukauden 2019  ensimmäinen seminaarikerta 9.9 on suunnattu ensimmäisen vuoden Ma -opiskelijoille, jotka ovat vasta aloittamassa seminaaaria sekä niille vanhemmille Ma -opiskelijoille, joilta puuttuu ensimmäisen vuoden seminaarisuorituksia.

Myös syksyn 2019 kolme seuraavaa seminaarikertaa eli 30.9 / 21.10 / 2.12
on suunnattu ensimmäisen vuoden Ma -opiskelijoille. Mikäli vanhemmmilta opiskelijoilta puuttuu seminaarisuorituksia, myös he voivat osallistua syksyn seminaareihin.

Kevätlukukauden 2020 ensimmäiset
kaksi seminaaria 27.1 ja 17.2 sekä viikon 12 intensiiviviikko 16.3 -
20.3 on suunnattu kaikille Ma -seminaariin osallistuville, myös toisen
vuoden opiskelijoille.

27.1 Klo 13.15 -17.00

17.2 Klo. 13.15 - 17.00

V I I K K O   12   16.3 -20.3.    T O T E U T E A A N     E T Ä O P I S K E L U N A

Tarkempi ohjeistus toimitetaan ennakkotehtävän toimittaneille ja ryhmiin sijoitetuille opiskelijoille sähköpostitse maanantaiaamuun 16.3. mennessä!


Description

Registration and further information