Credits: 2

Schedule: 24.09.2019 - 21.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maiju Loukola

Contact information for the course (applies in this implementation): 

TILA-LUKUPIIRI / SPACE READING CIRCLE

(aka Space in Context) 2019–2020

Meetings one a month, with critical reading and peer
discussions.


Place and time:

2019–2020

24.09.19

    tue  17.15-19.00  R015/229

15.10.19

    tue  17.15-19.00  R015/229

05.11.19

    tue  17.15-19.00  R015/229

03.12.19

    tue  17.15-19.00  R015/229

28.01.20

    tue  17.15-19.00  R015/229

25.02.20

    tue  17.15-19.00  R015/229

24.03.20

    tue  17.15-19.00  R015/229

21.04.20

    tue  17.15-19.00  R015/229

Workload: 1–2 cr.
Reading
max 25 h, meetings and discussions 10 h, feedback 2–5 h

Learning Outcomes: The participants gain an understanding of some of the
central textual references and conceptual tools concerning space, site and
situation, and a general understanding of the plurarity of the politics of
space, and is able to apply, analyse and develop new perspectives in their
artistic practice and experimental and research-oriented activities in fields
dealing with space and spatial practices.


The reading circle attendants navigate through a selection of texts that
approach space and place from a perspective of spatial arts, scenography and
performative space, as well as some of the key theories and contextualisations
of space and place. The connections between the reading material and the participants’
ongoing artistic thinking/porjects are pondered, analysed and discussed further
from the viewpoint of the theatrical medium and scenographic expression, and as
an agency of spatial dramaturgy.

Reading materials / texts to read are to be found appr. *2 weeks prior to each session* in the "Materials" section (see the left colums on the side of this page)

Teacher: maiju.loukola@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat keskeiset tilaa ja paikkaa koskevat kontekstit ja käsitteet, ja kykenevät soveltamaan, analysoimaan ja kehittämään niiden avulla uusia näkökulmia taiteellisessa työskentelyssään ja tutkimuksellisesti orientoituvassa toiminnassaan niillä taiteellisen toiminnan alueilla, joissa tila ja tilalliset käytännöt ovat keskeisessä asemassa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat keskeiset tilaa ja paikkaa koskevat kontekstit ja käsitteet, ja kykenevät soveltamaan, analysoimaan ja kehittämään niiden avulla uusia näkökulmia taiteellisessa työskentelyssään ja tutkimuksellisesti orientoituvassa toiminnassaan niillä taiteellisen toiminnan alueilla, joissa tila ja tilalliset käytännöt ovat keskeisessä asemassa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuukausittaiset tapaamiset, lukumateriaali, keskustelut. Teksteihin tutustuminen MyCourses-ympäristössä.

Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäistä lukemista 25-50 h, tapaamiset ja keskustelut 15-30 h,

palaute 5 - 10 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käsiteltävät tekstit ilmoitetaan lähempänä kurssin alkua.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/ hylätty (80% vähimmäisläsnäolovaatimus)

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. Esittävän taiteen lavastuksen opiskelijat
 2. ELO:n muut opiskelijat
 3. Muut opiskelijat

Minimi/maksi ryhmäkoko 5 - 20

Description

Registration and further information