Credits: 2

Schedule: 19.11.2019 - 05.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Teacher/Opettaja:

Tanja Bastamow

tanja.bastamow@aalto.fi

tel. + 358 40 748 6009


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

No teaching in 2018-2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Students understand the artistic possibilities of real-time virtual sets. They know the workflow of designing a virtual set project and how it differs from designing physical sets.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

The artistic possibilities and artistic and technical workflow of designing real time virtual sets. Aesthetics of virtual sets. The course will be held in a studio equipped with virtual studio technology, so students are able to experiment with real-time virtual sets in a high-quality production environment.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Details on the course content:

Virtual sets have been used traditionally mostly by broadcasting industry; however in recent years the interest in virtual reality, games and the development of real time rendering has expanded the possibilities of using virtual sets in multiple ways. During the course the students will become familiar with the possibilities and purposes of virtual set design and related concepts such as virtuality, real-time rendering, virtual studio environment, virtual reality, motion capture and so forth. The focus on the course will be on practical hands-on work, and in addition to this topic will be explored via discussions and students' own research.

---

Virtuaalilavastusta on käytetty perinteisesti tv-tuotannoissa; viime vuosina kuitenkin kiinnostus virtuaalitodellisuuteen, peleihin ja reaaliaikaisen renderöinnin kehitys ovat laajentaneet virtuaalilavastusajattelua ja sen käyttömahdollisuuksia.

Kurssin aikana tutustutaan virtuaalilavastuksen mahdollisuuksiin ja käyttötarkoituksiin sekä siihen liittyviin käsitteisiin kuten virtuaalisuus, reaaliaikainen  renderöinti, virtuaalistudio, virtuaalitodellisuus, liikkeenkaappaus ja niin edelleen. Kurssin pääasiallinen fokus on opiskelijoiden omissa kokeiluissa; sen lisäksi aiheeseen syvennytään keskusteluiden ja tutkimustyön kautta.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, visits and discussions, supervised and independent exercises

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching: 60%
Supervised and/or independent work: 40%

Details on the course materials (applies in this implementation): Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-E5502 Virtual set design 1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Courses compatible with ELO courses for 3D- modeling basics and Advanced 3D-modeling.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Language of Instruction is Finnish/ English (If needed, supervision can be given in English)
The amount of participants is limited. Please see the maximum number of participants in WebOodi.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Additional information for the course:

Teacher will be in touch about 1 week before the course about practical information and schedule.

You should have basic digital 2D & 3D skills to attend to this course. If in doubt, please contact the teacher.

---

Lisätietoja:

Kurssin opettaja on yhteydessä noin viiķkoa ennen kurssia käytännön asioista ja aikataulusta.

Kurssille osallistuaksesi sinulla tulisi olla perustaidot digitaalisten suunnittelutyökalujen käytöstä (2D, 3D). Jos asia askarruttaa, kysy opettajalta lisätietoja!


Details on the schedule (applies in this implementation): 

Details on the schedule:

Tuesday Nov 19 - Thursday Dec 5th

9.15 - 16.00

More detailed schedule will be published closer to the start of the course.


Please note that most of the course will be at Aalto Studios Virtual studio in Roihupelto (Laippatie 14, Valofirma building) which is at least 45 min metro trip away from Otaniemi.

Some days will be in Otaniemi, the exact schedule will be confirmed later.

---

Aikataulu:

Tiistai 19.11.  - Torstai 5.12

9.15 - 16.00

Tarkempi aikataulu julkaistaan lähempänä kurssia.


Huomioithan, että suurin osa kurssista pidetään Aalto Studiosin Roihupellon virtuaalistudiossa ( Laippatie 14, Valofirman rakennus) joka on vähintään 45 min metromatkan päässä Otaniemestä).

Osa kurssipäivistä pidetään Otaniemessä, tarkka aikataulu julkaistaan myöhemmin.


Description

Registration and further information