Credits: 4

Schedule: 20.01.2020 - 30.01.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaisa Mäkinen, Ruano Ronkainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii hahmottamaan ja analysoimaan visuaalisten keinojen vaikutusta ja suhdetta muihin elokuvan keinoihin (näyttelijäntyö, ääni, leikkaus) pidempikestoisessa teoksessa. Opiskelija kehittää kykyään reflektoida näitä tekijöitä omassa työskentelyssään ja ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa osana isoa työryhmää.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osallistuu yhteisille luennoille ja ryhmissä tehtäviin harjoituksiin ja palautteisiin. Kurssilla tutkitaan elokuvan aika-, tila- ja valojatkumoita, sekä esitetään eri ammattiryhmien keinoja ja metodeja niiden luomiseksi ja kontrolloimiseksi. Kurssilla keskitytään elokuva ja TV-kerronnan visuaalisen kokonaisuuden hallintaan ja visuaalisten draaman keinojen tutkimiseen ja omaksumiseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen luennoille, yhteisiin harjoituksiin ja ryhmässä annettavaan palautteeseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 40 h. Kontaktiopetus 10 h. Ryhmissä tehtävät harjoitteet 30 h. Opiskelijan itsenäinen työ 20 h. Yhteiset palautteet 10 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Audio visuaalisten alojen BA-tutkinto tai vastaava kokemus.

Description

Registration and further information