Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii hahmottamaan ja analysoimaan visuaalisten keinojen vaikutusta ja suhdetta muihin elokuvan keinoihin (näyttelijäntyö, ääni, leikkaus) pidempikestoisessa teoksessa. Opiskelija kehittää kykyään reflektoida näitä tekijöitä omassa työskentelyssään ja ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa osana isoa työryhmää.

Laajuus: 4

Aikataulu: 20.01.2020 - 30.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Professors

Kaisa Mäkinen, production design

kaisa.makinen@aalto.fi

Rauno Ronkainen, cinematography

rauno.ronkainen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: englanti

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija osallistuu yhteisille luennoille ja ryhmissä tehtäviin harjoituksiin ja palautteisiin. Kurssilla tutkitaan elokuvan aika-, tila- ja valojatkumoita, sekä esitetään eri ammattiryhmien keinoja ja metodeja niiden luomiseksi ja kontrolloimiseksi. Kurssilla keskitytään elokuva ja TV-kerronnan taiteellisen visuaalisen kokonaisuuden hallintaan ja visuaalisten draaman keinojen tutkimiseen ja omaksumiseen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  We will research and make experiments with natural light outdoors and with artificial light in constructed environment – and vice versa.

  Participants will create their own artistic outputs during workshop’s two weeks independently and as a member of a varying crews.

  Number of participants is limited to eight. 

  We will take in 4 students of production design and 4 students of cinematography.

  Selection process is based on the student’s motivation letters that should be sent by answering this e-mail to the professors Kaisa Mäkinen and Rauno Ronkainen.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luennoille, yhteisiin harjoituksiin ja ryhmässä annettavaan palautteeseen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Pass / Failed

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 40 h. Kontaktiopetus 10 h. Ryhmissä tehtävät harjoitteet 30 h. Opiskelijan itsenäinen työ 20 h. Yhteiset palautteet 10 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  This is an intensive course and requires work also during evenings and weekends. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  The course has an artistic approach of creating unique experience of these subjects that are present in all visual arts.

  We will bring abstract and geometrical objects with us and observe how these objects interacts with light and space in natural environment.  - light and shadow- aesthetics and narrative of light and space, in harsh but beautiful Finnish nature in archipelago and in Lapland.


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Audiovisuaalisten alojen BA-tutkinto tai vastaava kokemus.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Minimiopiskelijamäärä 6

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  For MA-students only.

  For Students who has shown progress and commitment in their ongoing ma studies.

   

  Experimental and open mind. 

  The student must be ready and willing to spend nights in “primitive” circumstances.

   

  Warm and dry outdoor clothes and boots, course will be arranged in January!

   

  More information and accurate schedule for pre-course meetings after qualification according motivation letter.

  Dead line for motivation letters is 10th of December.


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Schedule visible in MyCourses Announcements.


Description

Registration and further information