Credits: 1

Schedule: 17.10.2019 - 31.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Lisätietoja: advisors-eng@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy) - V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee monipuolisesti työelämään lähtevältä edellytettäviä vaatimuksia
- on luonut pohjan omalle ura-ajattelulleen
- osaa tunnistaa omat taitonsa ja tuoda niitä esille työnhaussa
- osaa laatia työhakemuksen ja ansioluettelon
- kykenee pohtimaan omaa opintosuunnitelmaansa suhteessa työelämään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu vaihtuvasisältöisistä osasuorituksista. Osasuoritukset valmistavat opiskelijaa harjoittelupaikan hakemiseen, työmarkkinoihin ja urasuunnitteluun.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Lisätietoja kurssin suorituksesta: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=25121&section=3,

katso erityisesti Osasuoritukset

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin alkaessa aloitusluennolla ohjeistetaan vaadittavat osasuoritukset, niiden suoritustavat ja kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen tarvittavat osasuoritukset. Arvosteluperusteina ovat hyväksytyt osasuoritukset.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen oppimateriaali ilmoitetaan luennolla

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ENG3042.harj

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1010

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ENG-A1010 Harjoittelupassi on kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva kurssi.
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua enintään 5 op seuraavasti:
- ENG-A1010 Harjoittelupassi, 1 op (suositus: 1. opiskeluvuosi)
- ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla, 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 1. ja 2. opiskeluvuoden välisenä kesänä
- ENG-A3030 Syventävä harjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden välisenä kesänä

Harjoittelukurssit suositellaan suoritettaviksi edellä luetellussa järjestyksessä, mutta kursseja voi valita ja suorittaa myös yksittäin ja eri suorittamisjärjestyksessä.

Description

Registration and further information