Credits: 2

Schedule: 02.09.2019 - 24.10.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

 • Kurssin henkilökuntaan: koordinnattoreihin ja opintoneuvojiin saa yhteyden sähköpostilla advisors-eng@aalto.fi
 • Kurssin osasuorituksia arviovat koordinaattorit Virpi Riissanen ja Suvi Kaartinen ja sekä opintoneuvojat: Arina Värä ja Mari Niemelä
 • Kurssin korvaavuusasioissa voit ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, katri.koistinen@aalto.fi

 • Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  I (Syksy)

  Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen sujuvaa käynnistymistä ja integroitumista korkeakouluun sekä tutustumista
  tiedeyhteisöön.


  Kurssin jälkeen opiskelija:

  • osaa käyttää Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä
  • osaa hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamia palveluja
  • tuntee tutkintorakenteen ja korkeakoulun akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt
  • on pohtinut opiskelutavoitteitaan ja opiskelumotivaatiota
  • osaa suunnitella ja seurata ajankäyttöään ja opintojaan ja hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita sekä laatia henkilökohtaisen kehittymisprojektisuunnitelman Personal Development Project Plan, (PDPP)
  • osoittaa osaamistaan oppimisportfolion avulla. Oppimisportfolio voi pitää sisällään konkreettisia tuotoksia, kirjoitusta ja / tai visuaalisia esityksiä.

  Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Korkeakouluun integroituminen, Aalto-yliopiston tietojärjestelmät, akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt, opiskelutaidot, ajankäytönhallinta, opiskeluhyvinvointi, HOPS, henkilökohtainen kehittymisprojektisuunnitelma ja oppimisportfolio.

  Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Orientaatiokurssin pääasialliset työskentelymuodot ovat kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

  Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Luentomateriaali, videomateriaali, sähköinen opinto-opas.

  Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  ENG-A1004 tai ENG-A1008 (2 op)

  Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1100

  Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Hyväksytty/hylätty

  Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

  Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  email: advisors-eng@aalto.fi

  Description

  Registration and further information