Credits: 2

Schedule: 26.09.2019 - 31.05.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy) - V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työympäristöharjoittelun jälkeen opiskelija:
- osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä työympäristöstään, esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja tuotantoprosesseista sekä työpaikan esimies-alaissuhteista
- kykenee reflektoimaan omaa opintosuunnitelmaansa suhteessa työelämään
- osaa valita työelämän kannalta hyödyllisiä opintoja opintosuunnitelmaansa
- osaa kirjoittaa reflektoivan raportin harjoittelussa saamistaan kokemuksista.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työharjoittelu, siitä kirjoitettava reflektoiva raportti ja informaatiotilaisuudet ennen harjoittelua V-periodissa ja harjoittelun jälkeen I-periodissa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työympäristöharjoittelu koostuu työharjoittelusta yrityksessä tai muussa työyhteisössä sekä ohjeiden mukaan laaditusta harjoitteluraportista. Harjoittelukurssin suoritus (2 op) edellyttää vähintään 4 viikkoa kokopäivätoimista työskentelyä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen oppimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A2020

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltava esitietokurssi ENG-A1010 Harjoittelupassi

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ENG-A2020 on kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva kurssi.
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua enintään 5 op seuraavasti:
- ENG-A1010 Harjoittelupassi, 1 op (suositus: 1. opiskeluvuosi)
- ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla, 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 1. ja 2. opiskeluvuoden välisenä kesänä
- ENG-A3030 Syventävä harjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden välisenä kesänä

Harjoittelukurssit suositellaan suoritettaviksi edellä luetellussa järjestyksessä, mutta kursseja voi valita ja suorittaa myös yksittäin ja eri suorittamisjärjestyksessä.

Description

Registration and further information