Credits: 3

Schedule: 25.02.2020 - 02.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II, IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- selviydyt melko hyvin työ- ja liike-elämän tavallisimmista viestintätilanteista

- hallitset liike-elämän peruskäsitteistön ja pystyt toimimaan työelämän sosiaalisissa tilanteissa sekä osaat pitää suullisen yritysesittelyn

- olet perehtynyt laajemmin espanjankieliseen liiketoimintaympäristöön

- pystyt ymmärtämään hyvin espanjankielistä kulttuuria arki- ja työelämän tilanteissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan käytännön suullisia ja kirjallisia yritysviestintätilanteita ja perehdytään keskeisiin kulttuurieroihin sekä kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Ryhmäopetusta 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Kirjalliset harjoitukset (20 %)

3. Suullinen esitys/koe (20 %)

4. Sanasto- ja rakennetestit (20 %)

5. Kirjallinen loppukoe (40 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 36 h

- opiskelijan itsenäinen työskentely 31 h

- arvioitava suullinen ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Amate, Puranen (2010 tai uudempi painos) Colegas. ISBN 978-951-26-4994-5

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00102 Espanjankielinen yritysviestintä 1b (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2232

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: A2.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2231 Español 3a – Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa siten, että BIZ opiskelijat ovat etusijalla, muut ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information