Omfattning: 3

Tidtabel: 10.09.2019 - 10.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

David Erent

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- seurata itsenäisesti tiedotusvälineitä sekä talouselämän, taiteen ja tieteen julkaisuja.

- analysoida talouselämän tilastoja, käyriä/kaavioita.

- kuvata yritystä ja sen toimintaa, tuotetta tai palvelua

- pitää esitelmän oman alansa aiheesta

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin alussa tutustaan yleisesti yliopiston eri koulujen edustamiin aloihin. Lisäksi opiskelija voi erikoistua joko talouskysymyksiin tai tutkimukseen, teknisten alojen sekä taiteen alojen ammatillisiin käytäntöihin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu neljästä osasta:

1. Kaikille yhteinen osa (Tronc commun). Lisäksi opiskelijalla suorittaa vähintään yhden (3 op) seuraavista:

2. Économie et gestion

3. Arts

4. Sciences et technologies. 

Halutessaan opiskelija voi suorittaa enintään kaksi valinnaista osaa (4 op).

Huom! Jos opiskelija haluaa sisällyttää kurssin osaksi pakollisia KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja, on hänen suoritettava osio 2. Économie et gestion.

Mahdollisissa integroiduissa toteutuksissa työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella.

Arvosanan muodostus: portfolio 40 %, pienryhmätyöskentely 40 %, suullinen esitys 20 %. (Jos opiskelija suorittaa kolme osioita (4 op), hän pitää vain yhden esitelmän).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 36 – 48 h , itsenäinen työskentely 45 – 60 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jaetaan luennolla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Kie-98.4115 Sciences et technologies, 66C00304 Français des affaires 2a, 66C00305 Français des affaires 2b

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4134

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B1, tavoitetaso B1.2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-4123, Kie-98.4053 ja/tai Kie-98.4063, LC-4234 Français pour les étudiants d’échange, 66B00203 Rédaction de documents professionnels ja/tai LC-4103 Communication professionnelle avancée

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation