Laajuus: 3

Aikataulu: 27.02.2020 - 02.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019), IV (kevät 2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti erilaisissa viestintätilanteissa. Pystyt toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Osaat pitää havainnollisia esityksiä ja puheita suhteellisen vapaasti.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opit viestimään suullisesti työelämän eri tilanteissa ja eri kohderyhmät huomioon ottaen. Opit toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan tilanteen mukaista suullista ilmaisua, havainnollistamaan esityksiä, pitämään puheita sekä argumentoimaan. Kurssilla pidetään sekä ennalta valmisteltuja että valmistelemattomia esityksiä. Osaan esityksistä liittyy itsearviointi. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Kontaktiopetus 24 - 36 t
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen
  • Suulliset esitykset (100 % arvosanasta)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • kontaktiopetus 24 - 36 t
  • opiskelijan valmistautuminen tunneille 45 - 57 t

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5817

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B2

Tavoitetaso: B2 - C1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat, joilla on hyvät tiedot ruotsin kielessä voivat osallistua kurssille suoraan tai jonkun aiemman suoritetun kurssin jälkeen.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luentokerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin aikataulu voidaan tarvittaessa muuttaa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot