Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2019 - 09.12.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää kompleksilukuja geometristen tehtävien ratkaisemisessa
- ratkaista kompleksitason kuvaustehtäviä
- tunnistaa kompleksimuuttujan funktioiden käyttäytymistä
- tulkita analyyttisten funktioiden perusominaisuuksia
- laskea reaalisia integraaleja kompleksisten integraalien avulla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kompleksilukujen tulkinta ja käyttö, analyyttisyys, konformisuus, harmonisuus, kompleksitason alkeisfunktiot, viivaintegraalit, jonot ja sarjat, Cauchyn integraalilause ja sen seurauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Mat-1.1131, Mat-1.1331, Mat-1.1531, Mat-1.1631.

Yhdessä kurssin MS-C1340/MS-C1342 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1030.

Yhdessä joko kurssin MS-C1340/MS-C1342 tai kurssin MS-C1420 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1230.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C1300

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot