Omfattning: 5

Tidtabel: 28.10.2019 - 09.12.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää kompleksilukuja geometristen tehtävien ratkaisemisessa
- ratkaista kompleksitason kuvaustehtäviä
- tunnistaa kompleksimuuttujan funktioiden käyttäytymistä
- tulkita analyyttisten funktioiden perusominaisuuksia
- laskea reaalisia integraaleja kompleksisten integraalien avulla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kompleksilukujen tulkinta ja käyttö, analyyttisyys, konformisuus, harmonisuus, kompleksitason alkeisfunktiot, viivaintegraalit, jonot ja sarjat, Cauchyn integraalilause ja sen seurauksia.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Mat-1.1131, Mat-1.1331, Mat-1.1531, Mat-1.1631.

Yhdessä kurssin MS-C1340/MS-C1342 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1030.

Yhdessä joko kurssin MS-C1340/MS-C1342 tai kurssin MS-C1420 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1230.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C1300

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation