Omfattning: 5

Tidtabel: 09.09.2019 - 16.12.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II Autumn (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After the course student knows
- the physical interpretations of the equations
- the equations in the spherical and cylindrical coordinates
- the role of the fundamental solutions
- the maximum and comparison principles
- the variational forms of the equations.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The Laplace equation, the heat equation and the wave equation.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

lectures, exercises, exam.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (2+2) contact hours

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Together with the course MS-C1650 Numerical analysis substitutes the course Mat-1.1040.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C1350

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A03XX Differential and integral calculus 3.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation