Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 03.04.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti
2. luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta parhaiten soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen
3. toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla
4. visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, ja Excel. Näillä ohjelmistoilla rakennetaan mm. diskreettiaikaisia simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjattu tietokoneluokkatyöskentely, itsenäiset harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 36h (3), läsnäolo on pakollista
Itsenäinen työskentely 97h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jaetaan kurssin kotisivuilla.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2107

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot