Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2020 - 03.04.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti
2. luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta parhaiten soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen
3. toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla
4. visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, ja Excel. Näillä ohjelmistoilla rakennetaan mm. diskreettiaikaisia simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjattu tietokoneluokkatyöskentely, itsenäiset harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 36h (3), läsnäolo on pakollista
Itsenäinen työskentely 97h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jaetaan kurssin kotisivuilla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2107

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation