Credits: 5

Schedule: 09.01.2020 - 09.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee riskianalyysin keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä teknisten järjestelmiä koskevissa tarkasteluissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi perehdyttää riskinalyysin keskeisimpiin menetelmiin ja antaa valmiudet soveltaa niitä erilaisten teknis-taloudellisten järjestelmien riskitarkasteluissa (ml. riskien tunnistaminen ja arviointi, riskienhallintatoimenpiteiden vertailu ja priorisointi, riskiviestintä). Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa vikapuut, syy-seuraus-kaaviot sekä todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi. Kurssilla perehdytään myös todennäköisyyksien estimointiin sekä asiantuntija-arvioiden että tilastollisten menetelmien pohjalta. Luennot ja laskuharjoitukset sisältävät riskianalyysien laatimista ja käyttöä havainnollistavia esimerkkejä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti ja harjoitustyöt

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 48 h, läsnäolo ei ole pakollista
Harjoitustyöt 20h 
Itsenäinen työskentely 60h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

M. Modarres: Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools and Trends; Bilal M. Ayyub: Risk Analysis in Engineering and Economics

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.3117 Riskianalyysi

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2117

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description

Registration and further information