Credits: 3

Schedule: 28.02.2020 - 03.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Heidi Paavilainen
Dr, University lecturer, General Design Studies
Head of Design BA / Muotoilun pääaine
Department of Design
Aalto ARTS | Aalto University
p. 050 464 1129

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan muotoilun tutkimukseen ja harjoitellaan suunnittelijoiden yleisesti käyttämiä tutkimusmenetelmiä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee muotoilun tutkimuksen perusteet ja muotoilun laitoksen tutkimuksen fokusalueet. Hän tietää kuinka hankkia tutkimusalueilta ajantasaista tietoa ja hallitsee tietokantahakujen perusteet.  Opiskelija tunnistaa suunnittelijoiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä, ymmärtää miten niitä voi soveltaa ja on harjoitellut vähintään yhtä menetelmää käytännössä. Opiskelija tietää miten koordinoida ja edistää ryhmän yhteistyötä sekä osaa yhteistyönä raportoida ja esitellä tutkimuksensa eri vaiheet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu tapaamisista sekä ryhmätehtävästä, jonka aikana ryhmät hankkivat kyselyllä, haastattelemalla, havainnoimalla, seuraamalla, kokeellisesti tai koestamalla tietoa. Ryhmät laativat tutkimusraportin sekä esittelevät tutkimusprosessin ja tuloksensa yhteisessä presentaatiotilaisuudessa, jossa ryhmät saavat palautetta työstään.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot: Luentosarja, ryhmätyöskentely, tutkimusraportti, presentaatio.

Arvosteluperusteet: 80% läsnäolo, presentaatio, tutkimusraportti. Arviointi perustuu ryhmän tutkimuksen oivaltavuuteen, paneutuneisuuteen ja huolellisuuteen sekä kykyyn esitellä ryhmän käyttämä tutkimusmenetelmä muille presentoimalla ja raportissa.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tutkimusraportin ohjeistus ja arviointimatriisi MyCoursesissa tehtävänannon yhteydessä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

81 h

Luennot 15 h

Ohjattu harjoitustehtävä 20 h

Raportointi 25 h

Presentointi 6 h

Sisäistäminen ja itsearviointi 14 h

Palaute 1 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot, presentointisessiot 15h
Harjoitustehtävä ryhmätyönä 20h
Harjoitustehtävän raportointi ryhmätyönä 25h
Harjoitustehtävän esittelyyn valmistautuminen ja esittely luokassa 6h
Opitun sisäistäminen ja itsearviointi 14h
Kurssinpalautteen antaminen Webropol-kyselyssä 1h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alex Milton & Paul Rodgers (2013): Research Methods for Product Design

Muu kirjallisuus esitellään kurssin aikana.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit tv0009 Muotoilun tutkimus ja raportointi TE (2 op), te0031 Muotoiluajattelu TE (2 op),

tm0011 Muotoilututkimuksen perusteet TM (3 op), tm0054 Tutkimusmenetelmät TM (3 op).

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

1. viikko Pe 28.2. (A1) 9:15 - max12 Intro, tehtävänanto, esimerkkejä, ryhmiin jakautuminen (HP)

2. viikko Pe 6.3. (A1) 9:15 - max 12 Tutkimuksen raportointi (Eeva Jokinen & Kirsti Taiviola), lähteitä ja portaaleja (HP)

3. viikko Pe 13.3. (A1) 9:15-max 12 Tekstiilin tutkimus (Maija Fagerlund), muotoilututkimus (HP)


4. viikko Pe 20.3. itsenäinen työskentely

5. viikko Pe 27.3. (A1) 9-max 12 Ryhmätöiden esittelyt 1

6. viikko Pe 3.4. (A1) 9-max 12 Ryhmätöiden esittelyt 2


7. viikko Pe 10.4.(Pitkäperjantai) Itsenäinen työskentely > Raportin palautus dedis 17.4. (lisäaikaa pääsiäisen vuoksi)

LISÄKSI jokaisella ryhmällä on vähintään yksi ohjaustapaaminen, kesto 20-30 minuuttia. Ajanvaraus MyCoursesissa.

Description

Registration and further information