Credits: 6

Schedule: 23.09.2019 - 03.02.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettaja: Jane Palmu

p. 050 4003327

jane.palmu@aalto.fi

Työhuone Väreessä P204


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antaa kaava- ja muotoiluteknistä tietoutta naisten vaatteiden alueelta. Harjaannuttaa suunnitteluprosessin hallinta tuotekuvasta mallituotteeksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käsitellään naisten vaatetuksen mitoitusjärjestelmää ja siihen pohjautuvia naisten vaatteiden teollisia peruskaavoja sekä muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan vaatteiden teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omissa harjoituksissa. Tehtävät mallikokeilut valitaan omasta mallistosta, jota työstetään Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tehdään naistenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppien valmistusta sisältäen kaavoituksen, sovituksen ja kokoonpanon.

Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä yhteiskritiikit.

Läsnäolo 80%, harjoitustehtävien suorittaminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

- LÄSNÄOLO  80 %, huom. tunnilta myöhästymiset vaikuttavat arvosanaan alentavasti

- tuntityöskentely: kiinnostuneisuus, ahkeruus, motivaatio

- harjoitusten ja valmistettavien tuotteiden valmistuminen ajoissa

- työprosessi ja oppimisprosessi vaikuttavat arviointiin enemmän kuin lopullinen tuote

- opiskelijapalautteen antaminen kuuluu kurssin tehtäviin, ARVOSANAN saa palautekyselyyn vastaamisen jälkeen


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

162 t Yhteensä

113 t Kontaktiopetus

29 t Itsenäinen opiskelu

20 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Voidaan korvata aikaisemmilla naistenvaatekaavoituksen ja kaavamuotoilun opinnoilla.

Korvaa kurssin vp0013 Kaavoitus ja kaavamuotoilu.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1009

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolle otetaan opiskelijoita järjestyksessä seuraavin kriteerein:

-Muodin pääaineen opiskelijat

-pääaineen ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat

-enintään 16 opiskelijaa

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kaavoitus ja
kaavamuotoilu I  (6 op)                        AIKATAULU JA
KURSSIOHJELMA

Kaavoituksen opetustila: A 122, Kandidaattikeskus:
Muodin ja Muotoilun kanditila sekä Väre: ompelun työpaja.

 

vk 39

 

ma 23.9 klo
9.15-17.00

-         
kurssin sisällön esittely

-         
muotoilun perusteet, työvälineet

-         
hameen ja yläosan muotoilu (RML:n ja
olkamuotolaskoksen siirto, kellottaminen, viistottaminen)

-         
leikkuukaavan tekeminen muotoilusta

 

ti 24.9. klo
9.15-17.00

-         
muotoilun harjoitustehtävä ylä- ja alaosa (kaavat,
leikkuu, ompelu, sovitus)

 

vk 40

 

ma 30.9 klo 9.15-17.00

-         
muotoiluharjoituksen työstäminen

-         
yhteinen katselmus

                          

vk 42

 

ma 14.10 klo
9.15-17.00 Hame (1 x 8 h)

-         
kaavoituksen
perusteet, mittataulukot, vartalotyypit

-         
mittojen otto hameen valmistamista varten

-         
hameen
peruskaavan piirtäminen 1:1

-         
erilaisten
hameiden kaavakuositteluja

-         
hameen
työtavat, työjärjestys

-         
hameen
sovittaminen, sovitusmuutosten tekeminen

 

ti 15.10 klo 9.15-17.00   Puvun
peruskaava

-         
mittojen
ottaminen

-         
rintamuotolaskokseton puvun peruskaava,
piirtäminen 1:1

-         
kaavamuutokset, väljyyden lisäys

-         
KOTITEHTÄVÄNÄ seuraavalle kerralle OMAN PUSERON/PAIDAN
SUUNNITTELU

 

vk 44

 

ma 28.10 klo 9.15-17.00

-         
peruskaulusten piirtäminen

-         
RML siirrot, leikkaussaumat

-         
puseroiden kuosittelut, erilaiset hihat
(raglanhiha ja kimonohiha)

-         
puseron työtavat, tukeminen, työjärjestys,
sovittaminen, sovitusmuutokset

 

to 31.10 klo 9.15-17.00

-         
oman puseron kaavoitus (varattu Väreessä ompelun
työpaja)

 

 

vk 45

 

ti 5.11 klo
9.15-17.00

-         
oman puseron kaavoitus ja ompelu (varattu
Väreessä ompelun työpaja)

pe 98.11 klo
9.15-17.00

-         
oman puseron ompelu (varattu Väreessä ompelun
työpaja)

 

vk 46

 

ke 13.11 klo
9.15-12.00

     -   
 oman puseron ompelu (varattu
Väreessä ompelun työpaja)

to 14.11 klo
9.15-17.00

     -    
  aamupäivä vielä puseron
viimeistelyä (varattu Väreessä ompelun työpaja)

    -     
  itapäivällä YHTEISKRITIIKKI ja
palautekeskustelut

 

 

 

 

Jatkuu…

Kaavoitus ja
kaavamuotoilu I  (6 op)                        AIKATAULU 2020

 

vk 5

Housujakso
alkaa

ma 27.1 klo 9-17

ti 28.1 klo 13-17

ke 29.1.klo 9-17

to 30.1 klo 13-17

 

vk 6

ma 3.2 klo 9-17

to 6.2 klo 13-17

 


Description

Registration and further information