Credits: 4

Schedule: 11.09.2019 - 18.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija syventää osaamistaan kaavatekniseen tietoon miestenvaatteiden alueelta. Opintojakso täydentää opiskelijan miestenvaatekaavoitus I-kurssilla hankkimaa tietoutta suunnitteluprosessista ja ymmärrystä eri työvaiheista tuotekuvan ja valmiin mallituotteen välillä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teoria: miesten vaatetuksen mitoitusjärjestelmä ja siihen pohjautuvat miesten vaatteiden teolliset peruskaavat ja kuosittelutekniikat. Harjoitustyöt: Opiskelija työstää miestenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppejä (ml.) kaavoitus, sovitus ja kokoonpanon tai kokoonpanon valvonnan. Opiskelija johtaa itsenäisen suunnitteluprosessin tuotekuvasta mallituotteeksi yhteistyössä mallimestarin ja malliompelijan kanssa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

76 t Kontaktiopetus

17 t Harjoitustyöt

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

korvaa kurssin vp0017 Miestenvaatekaavoitus II

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1021

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun perusteet, Kaavoitus ja kaavamuotoilu I, Kaavoitus ja kaavamuotoilu II, Miestenvaatekaavoitus I

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 3. vsk:n Muodin pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information