Credits: 4

Schedule: 25.02.2020 - 09.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 Opiskelija ymmärtää materiaalin, sidoksen ja värin vaikutuksen kudotussa rakenteessa, syventää omaa ilmaisuaan kudotuissa kankaissa ja oppii kohdentamaan suunnittelun tiettyyn käyttötarkoitukseen. Hän syventää ymmärrystään kudottujen kankaiden suunnittelussa ja tietokoneavusteisessa suunnittelussa (WeavePoint). Hän oppii yhdistämään sidoksia ja suunnittelemaan kuosillisia kudottuja kankaita varsipuilla. Opiskelija syventää ymmärrystään kudonnan prosesseista ja kangaspuiden toiminnasta sekä kangasmallistojen hallinnasta. Opiskelija ymmärtää värin käytön mahdollisuudet mallistossa ja oppii suunnittelemaan värityksiä kudotuista kankaista.

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kangaspuilla toteutettavat mallisarjat sekä sidospiirustusten työstö ja teknisten tietojen järjestelmällinen dokumentointi kudotuista tilkuista. Värin ja sidoksen yhteisvaikutus kudotussa rakenteessa ja väritykset. Kuosillisten kudottujen kankaiden suunnittelu varsipuilla hyödyntäen sidosten yhdistämistä ja erilaisten niisintöjen mahdollisuuksia. WeavePointin ja Photoshopin käyttö kudottujen kankaiden suunnittelussa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt ja luennot. Sidosopin teoriaa opetellaan kutomalla ja käyttämällä Weavepoint-tietokoneohjelmaa.

Arvosteluperusteet: Sidoksien ja sidospiirustusten ymmärtäminen, kudottujen näytteiden oivaltavuus, kokonaisuuden hahmotus ja selkeys, taiteellinen vaikutelma, kunkin opiskelijan kehitys lähtötasoon nähden, näytteiden siisteys ja huolellisuus, aktiivinen osallistuminen opetustunneille.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

65 t Luennot / kontaktiopetus

4 t Kritiikki

24 t Itsenäinen työskentely

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei voi korvata aiemmilla ammattikorkeakoulun tai yliopiston kudonnan opinnoilla.

korvaa kurssin te0036 Tekstiili ja tila 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1022

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 Kudotut Kankaat – Materiaali ja rakenne, Kudotut kankaat tai Woven Fabrics - Material and StructureGrading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on pakollinen ennen Tekstiilimallisto, prosessit ja viimeistykset -kurssia. Opintojaksolle mahtuu enintään 12 opiskelijaa. Etusijalla ovat opiskelijat, joiden opetusohjelmassa kurssi on pakollinen. Opiskelijan tulee vahvistaa ilmoittautumisensa olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

 

Description

Registration and further information