Credits: 2

Schedule: 19.09.2019 - 24.10.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin koordinoinnista vastaa tohtoriopiskelija Marjaana Tanttu marjaana.tanttu@aalto.fi

Kurssin vastuuopettaja on professori Pirjo Kääriäinen pirjo.kaariainen@aalto.fi

Yhteydenotot vain sähköpostilla.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee tärkeimmät tekstiili- ja vaatetusmateriaalit sekä ymmärtää niiden valmistusmenetelmät,
raaka-aineet ja ominaisuudet. Hän osaa hahmottaa materiaalivalinnan merkityksen omassa
suunnittelutyössään ja tunnistaa siihen liittyvät ekologiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija tutustuu
erilaisten vaatteiden rakenteisiin ja tuotantoprosesseihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 


Luentosarja, jonka aiheina ovat tekstiili- ja vaatetusmateraalit ja
niiden raaka-aineet, valmistusmenetelmät, alan standardit, materiaalien
huolto, suunnittelijan materiaalivalinnat eri käyttötarkoituksiin ja kestävä
kehitys tekstiili- ja vaatetusalalla. Lisäksi käydään läpi materiaalien rakenteet ja tuotantoprosessit.
Harjoitustyönä tehdään 1-2 edellä mainittuihin aiheisiin liittyvää tehtävää.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Materiaaliosaaminen on kaiken suunnittelutyön perusta, jota ilman tekstiili- ja vaatetusalan ammateissa ei voi menestyksekkäästi toimia. Kestävä kehitys on muuttamassa tekstiili- ja vaatetusalan käytänteitä ja liiketoimintaa, joten materiaalivalinnat, valmistusprosessien tuntemus sekä huoltoon liittyvät asiat ovat jokaisen suunnittelijan välttämättömiä työkaluja. Kannattaa innostua näistä aiheista jo opintojen alkuvaiheessa, ja seurata alan kehitystä aktiivisesti koko opintojen ajan.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustehtävät, tentti  

Arvosteluperusteet: Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, läsnäolo
tunneilla, tentti. Poissaolot luennoilta korvataan erikseen
tekemällä itsenäisesti erikseen annettava tehtävä.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallistumista luennoille sekä harjoitustehtävien ja tentin suorittamista. Ilmoitathan aina etukäteen sähköpostilla kurssin koordinaattorille (marjaana.tanttu@aalto.fi) mikäli et pääse luennolle esim. sairastumisen vuoksi. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 t Yhteensä 

26 t Luennot

17 t Itsenäinen työskentely

9 t Sisäistäminen ja itsereflektio

2 t Tentti 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tentitään seuraava kirja: Räisänen et al.Tekstiilien materiaalit. Finn Lectura 2016

 

 

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

korvaa kurssin tv0005 Tekstiiliteknologia ja materiaalituntemus I (2 op), MUO-C1007 Vaatetusteknologia ja materiaalioppi

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1032

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

19.9. 13:15-17 Kurssin aloitus ja kurssiohjelman läpikäynti. Tekstiilien tuotantoprosessin perusaskeleet & materiaalikategoriat. Materiaaleihin liittyvä näyttelykierros Otaniemessä.

25.9. 15:15-17 Tekstiilimateriaalien eri kategorioiden perusominaisuudet.

26.9. 13:15-17 HUOMIO MUUTTUNUT PAIKKA! Vierailu: Biotuotetekniikka & CHEMARTS: Vuorimiehentie 1, Otaniemi. Muotoiluun liittyvä materiaalitutkimus Aallossa. Tekokuidun ja langan valmistuksen seuraaminen livenä.

9.10. 13:15-17 Kankaiden kauppanimikkeet: näytekansion teko.

10.10. 13:15-17 Yhteenveto tekokuitujen, lankojen ja kankaiden ominaisuuksista. Suunnittelijavierailijat: Essi Karell & Petra Haikola. Tekstiilien huolto.

17.10 13:15-17 Tentti kurssikirjan pohjalta. Loppuiltapäivästä ryhmätyö liittyen tuotteen ympäristömyötäisyyden parantamiseen.

24.10. 13:15-17 Tekstiilien tuotantoprosessin ympäristövaikutukset & laadun valvonta ja standardit.


Description

Registration and further information