Credits: 4

Schedule: 12.11.2019 - 10.03.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antaa kaava- ja sovitusteknistä tietoutta sekä harjaannuttaa malliston toteuttamista suunnitteluprosessista valmiiksi tuotteeksi. Ymmärtää vaatteiden mitoituksen, tuotannon ohjeistuksen ja teollisen kaavanvalmistusprosessin merkityksen tuotannossa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustutaan teolliseen kaavoitus- ja sarjontaohjelmistoon, 3D-mallinnukseen sekä tuotteiden tuotannon ohjeistamiseen. Työstetään omaa opinnäytemallistoa erilaisia protokokeiluja tehden ja sovittaen, opittuja tekniikoita hyödyntäen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija soveltaa aiempia teoria-aineistoja ja harjoituksia tehden naistenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppien valmistusta sisältäen kaavoituksen, sovituksen ja kokoonpanon tai kokoonpanon valvonnan. Kurssi tukee opiskelijan opinnäytteen produktio-osan valmistusprosessia. Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä yhteiskritiikit. Läsnäolo 80%, harjoitustehtävien suorittaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

84 t Kontaktiopetus

8 t Harjoitustyöt 

10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei voi korvata aikaisemmilla opinnoilla. Korvaa kurssin vp0016 Naistenvaatekaavoitus II, MUO-C1019 Naistenvaatekaavoitus II

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1034

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolle pääsy edellyttää Kaavoitus ja kaavamuotoilu II suorittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Muodin pääaineopiskelijoille. Enintään 14 opiskelijaa.

Description

Registration and further information