Credits: 4

Schedule: 13.09.2019 - 05.03.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää vaatetuksen ja tekstiilimateriaalien historian osana kulttuuria ja ihmisen elinympäristöä sekä tunnistaa länsimaisen vaatetuksen historian tyypillisiä muotoja ja vaatetusmateriaaleja eri aikakausilta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää vaatetussuunnittelun ja muodin osana modernin populaarikulttuurin historiaa sekä nykypäivää sekä niiden roolin yhteiskunnallisissa murroksissa. Opiskelija tunnistaa edelläkävijä-suunnittelijoiden, musiikkimaailman ja alakulttuurien vaikutuksen nykymuotiin, trendeihin ja visuaaliseen kulttuuriin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Länsimaisen pukeutumisen historia antiikista 1950-luvulle.

Opintojakson aikana syvennytään vaatetussuunnittelun, muotijournalismin ja -valokuvauksen historiaan 1960-luvun nuorisovallankumouksesta nykypäivän merkittävimpiin vaatesuunnittelijoihin ja muotivirtauksiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja keskustelut, kirjallisuus, elokuvat ja tv-dokumentit, näyttelyt, ryhmätyöt (kirjasto-opinnot)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

56 t Luennot 

37 t Itsenäinen työskentely 

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit:

vp0018 Vaatetuksen historia

te0017 Tekstiilihistoria

vp0019 Muodin historia

MUO-C1005 Vaatetuksen ja tekstiilin historia

MUO-C1006 Muodin historia

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 1 vsk Muodin pääaineen opiskelijoille. Valittavissa Fashion Management -sivuaineen opiskelijoille ja pukusuunnittelun kandidaattiopiskelijoille.

Description

Registration and further information