Laajuus: 4

Aikataulu: 13.09.2019 - 05.03.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää vaatetuksen ja tekstiilimateriaalien historian osana kulttuuria ja ihmisen elinympäristöä sekä tunnistaa länsimaisen vaatetuksen historian tyypillisiä muotoja ja vaatetusmateriaaleja eri aikakausilta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää vaatetussuunnittelun ja muodin osana modernin populaarikulttuurin historiaa sekä nykypäivää sekä niiden roolin yhteiskunnallisissa murroksissa. Opiskelija tunnistaa edelläkävijä-suunnittelijoiden, musiikkimaailman ja alakulttuurien vaikutuksen nykymuotiin, trendeihin ja visuaaliseen kulttuuriin.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Länsimaisen pukeutumisen historia antiikista 1950-luvulle.

Opintojakson aikana syvennytään vaatetussuunnittelun, muotijournalismin ja -valokuvauksen historiaan 1960-luvun nuorisovallankumouksesta nykypäivän merkittävimpiin vaatesuunnittelijoihin ja muotivirtauksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja keskustelut, kirjallisuus, elokuvat ja tv-dokumentit, näyttelyt, ryhmätyöt (kirjasto-opinnot)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

56 t Luennot 

37 t Itsenäinen työskentely 

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden kurssin alkaessa.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit:

vp0018 Vaatetuksen historia

te0017 Tekstiilihistoria

vp0019 Muodin historia

MUO-C1005 Vaatetuksen ja tekstiilin historia

MUO-C1006 Muodin historia

 

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 1 vsk Muodin pääaineen opiskelijoille. Valittavissa Fashion Management -sivuaineen opiskelijoille ja pukusuunnittelun kandidaattiopiskelijoille.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot