Omfattning: 4

Tidtabel: 13.09.2019 - 05.03.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää vaatetuksen ja tekstiilimateriaalien historian osana kulttuuria ja ihmisen elinympäristöä sekä tunnistaa länsimaisen vaatetuksen historian tyypillisiä muotoja ja vaatetusmateriaaleja eri aikakausilta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää vaatetussuunnittelun ja muodin osana modernin populaarikulttuurin historiaa sekä nykypäivää sekä niiden roolin yhteiskunnallisissa murroksissa. Opiskelija tunnistaa edelläkävijä-suunnittelijoiden, musiikkimaailman ja alakulttuurien vaikutuksen nykymuotiin, trendeihin ja visuaaliseen kulttuuriin.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Länsimaisen pukeutumisen historia antiikista 1950-luvulle.

Opintojakson aikana syvennytään vaatetussuunnittelun, muotijournalismin ja -valokuvauksen historiaan 1960-luvun nuorisovallankumouksesta nykypäivän merkittävimpiin vaatesuunnittelijoihin ja muotivirtauksiin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja keskustelut, kirjallisuus, elokuvat ja tv-dokumentit, näyttelyt, ryhmätyöt (kirjasto-opinnot)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

56 t Luennot 

37 t Itsenäinen työskentely 

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden kurssin alkaessa.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit:

vp0018 Vaatetuksen historia

te0017 Tekstiilihistoria

vp0019 Muodin historia

MUO-C1005 Vaatetuksen ja tekstiilin historia

MUO-C1006 Muodin historia

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 1 vsk Muodin pääaineen opiskelijoille. Valittavissa Fashion Management -sivuaineen opiskelijoille ja pukusuunnittelun kandidaattiopiskelijoille.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation