Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2020 - 21.02.2020

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssista vastaa Matti Stenroos (matti.stenroos@aalto.fi).

Assistentteina toimivat Iiro Lehto, Joonas Iivanainen ja Antti Mäkinen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)


Viestintään käytetään kurssin opetettavan asian ja järjestelyjen osalta MyCourses-sivuston uutis- ja keskustelutoimintoa, yksityisemmissä asioissa sähköpostia.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa

- Selostaa sähkö- ja magneettikenttien syntymekanismit ja peruspiirteet

- Luetella kokeelliset sähkö- ja magnetismiopin lait

- Soveltaa vektorialgebraa sähkö- ja magnetismiopin kenttäteoreettiseen käsittelyyn

- Johtaa Maxwellin yhtälöt lähtien kokeellisista laeista

- Kirjoittaa Maxwellin yhtälöt eri muodoissaan

- Ratkaista sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliprobleemia lähtien Maxwellin yhtälöistä

- Kuvailla johtavaa, polarisoituvaa ja magnetoituvaa väliainetta kenttäteoreettisesti

- Lukea alan kirjallisuutta.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Staattiset sähkö- ja magneettikentät tyhjössä ja väliaineessa, sähkömagneettinen induktio, Maxwellin kentänmuutosvirta, Maxwellin yhtälöiden johto, Maxwellin yhtälöt eri muodoissa, sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliongelmia; johtavan, polarisoituvan ja magnetoituvan väliaineen kuvaus kentillä.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

ks. Luentorunko-alasivu

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suorittaminen: tentti, laskuharjoitukset, esseet. Laskuharjoitukset ja esseet muodostavat osan kurssin kokonaispisteistä, ja esseiden pitää olla hyväksytysti palautettu ennen kuin tenttiin voi ilmoittautua.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 


Kurssi suoritetaan tentillä (24 pistettä), viikottaisilla laskuharjoituksilla (9 pistettä) ja viikottaisilla koostetehtävillä (3 pistettä). Tentti ja koostetehtävät ovat pakollisia, laskarit erittäin suositeltavia (käytännössä välttämättömiä hyvään arvosanaan pyrittäessä).


Laskarit ja koostetehtävät on palautettava viikottain viikottaiseen määräaikaan mennessä kurssin opetuskaudella. Pisteytetyt ja kommentoidut tehtävät palautetaan opiskelijoille saman viikon aikana. Opiskelijan tulee perehtyä kommentteihin. Osasuoritusten pisteet ovat voimassa seuraavan vuoden kurssin alkuun asti.


Jos opiskelija ei palauta koostetehtävää määräaikaan mennessä tai ota ennen määräaikaa yhteyttä vastuuopettajaan, hänen katsotaan keskeyttäneen kurssi (poikkeuksena akuutti sairastuminen).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

24h luentoja, 12h laskuharjoituksia/muuta opetusta, 94h itsenäistä opiskelua (yhteensä 130h)

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Oletamme suositelluilla esitiedoilla varustetun fyysikko-opiskelijan panostavan kurssiin n. 20 tuntia viikossa, alkaen ensimmäisestä viikosta.

Suositus viikottaisesta ajankäytöstä:
 • Luentoihin valmistautuminen oppikirjaa lukemalla: 2 h
 • Luennot 4 h
 • Laskaritehtäviin tutustuminen ennen harjoitussessiota: 1h
 • Harjoitussessiot 2–4 h
 • Omatoiminen tehtävien ratkaisu yksin tai pienryhmässä ja koostetehtävien kirjoitus: 7–9 h
 • Luennolla käsiteltyjen asioiden kertaaminen / syventävä opiskelu oppikirjan avulla: 2 h.


Osa laskaritehtävistä ratkaistaan tietokoneen avulla; mikäli et ole käyttänyt Matlabia (tai NumPy/SciPy-paketteja Pythonissa), työmäärä saattaa kurssin alkuvaiheessa olla hieman yllä kuvattua suurempi. Mikäli laskurutiinia ei ole päässyt kertymään tai
matematiikan kursseja on jäänyt rästiin, tarvinnet enemmän aikaa.

Olennaista on jatkuva työskentely, sillä asiat rakentuvat aiemmin käsiteltyjen päälle. Kurssi perustuu opiskelijan jatkuvaan oppimistyöhön, jossa laskuharjoitusten tekeminen on olennaisessa roolissa.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Griffiths: Introduction to Electrodynamics.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

 • Harjoitustehtäviin jaetaan harjoituksen palautuksen jälkeen lyhyet kirjalliset ratkaisuohjeet
 • Kurssin MyCourses-sivuilla jaetaan satunnaisesti lisämateriaalia, esim. esimerkkejä
 • Kurssilla on käytössä kaavakokoelma, joka jaetaan tenttitilaisuudessa.
 • Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  Korvaa kurssit BECS-C2102, Tfy-0.3141 ja Tfy-99.3226

  Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. vuoden sähkömagnetismin projektikurssi, 1,5 vuoden matematiikan kurssit (vektorit, differentiaali- ja integraalilaskenta, osittaisdifferentiaaliyhtälöt)

  Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  0 - 5

  Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  Ilmoittautuminen WebOodissa

  Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 


  Kurssi on suunniteltu teknillisen fysiikan pääaineopiskelijoille, ja järjestelyt hoidetaan tämän porukan ehdoilla. Lisäksi kurssi soveltuu matemaattis–fysikaalisesti orientoituneelle BioIT-opiskelijalle.


  Jos et ole fyssan tai BioITn pääaineopiskelija tai TFM/BIO-koulutusohjelmasta tuleva sivuaineopiskelija, ole hyvä ja ota yhteyttä luennoitsijaan ennen ilmoittautumista tai ensimmäisellä luennolla.

  Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

  • Laskarien ja koostetehtävien palautusaika: maanantain luennon alkuun mennessä
  • Pisteytettyjen ja kommentoitujen laskareiden palautus opiskelijalle: viimeistään torstain harjoitusten alussa
  • Tentti: pe 21.2. klo 13–16

  Beskrivning

  Anmälning och tillläggsinformation