Credits: 5

Schedule: 07.01.2020 - 07.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset ihmisen fysiologiset mekanismit ja niiden toimintaperiaatteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hmisen fysiologisten mekanismien perusteet solu-, kudos- ja järjestelmätasolla. Biosähköisten ilmiöiden fysiologiaa, liikemekanismit, hermosto ja aistimekanismit, biologiset säätö- ja ylläpitojärjestelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kolme välikoetta tai tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus 30 h, välikokeet 3h, itsenäinen opiskelu 100 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

G. J. Tortora & S. R. Grabowski / G. J. Tortora & B. H. Derrickson : Principles of Anatomy and Physiology, John Wiley & Sons, Inc.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit BECS-C2201, Tfy-99.2261 ja Tfy-99.261.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Description

Registration and further information