Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 07.04.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset ihmisen fysiologiset mekanismit ja niiden toimintaperiaatteet.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hmisen fysiologisten mekanismien perusteet solu-, kudos- ja järjestelmätasolla. Biosähköisten ilmiöiden fysiologiaa, liikemekanismit, hermosto ja aistimekanismit, biologiset säätö- ja ylläpitojärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kolme välikoetta tai tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus 30 h, välikokeet 3h, itsenäinen opiskelu 100 h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

G. J. Tortora & S. R. Grabowski / G. J. Tortora & B. H. Derrickson : Principles of Anatomy and Physiology, John Wiley & Sons, Inc.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit BECS-C2201, Tfy-99.2261 ja Tfy-99.261.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot