Credits: 4

Schedule: 11.09.2019 - 13.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja on Synnöve Carlson. Yhteydenotot sähköpostitse: synnove.carlson@aalto.fi.

Kurssiassistentti on Virve Vuontela. Yhteydenotot sähköpostitse: virve.vuontela@helsinki.fi.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa perusteet ihmisen mielen ja aivojen toiminnasta ja tietää miten alan tutkimusta voidaan soveltaa yhteiskunnan eri alueilla, mm. uusien teknologioiden kehittämisessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi tarjoaa kaikille Aalto-yliopiston kanditason opiskelijoille näkemyksen modernista ihmisaivojen tutkimuksesta ja sen yhteyksistä tekniikkaan, lääketieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan, ja taiteeseen.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin opettajat edustavat useita aivotutkimukseen liittyviä tutkimusaloja ja pyrkivät valottamaan tämänhetkistä ymmärrystä ihmismielen ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista oman alansa kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen aivotutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista selvittää ihmisen mielen ja käyttäytymisen taustalla olevaa aivotoimintaa.

Kurssi on osa ABC:n (Aalto Brain Centre) toimintaa. ABC on Aalto-yliopiston strateginen aloite, jonka toiminta pohjautuu Perustieteiden korkeakoulun tutkimusryhmien vahvaan asiantuntemukseen mm. systeemisen, kliinisen ja kokeellisen neurotieteen sekä neuroteknologian, signaalianalyysin ja aivokuvantamisen aloilta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen (vähintään 9 kertaa 12:sta tai 10 kertaa 13:sta), luentomateriaalin ja lisämateriaalin itsenäinen opiskelu ja hyväksytty lopputentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen (vähintään 9 kertaa 12:sta), luentomateriaalin ja lisämateriaalin itsenäinen opiskelu ja hyväksytty lopputentti. Opiskelija voi korvata yhden poissaolon luentoon liittyvällä oppimispäiväkirjalla. Hän voi myös tuottaa oppimispäiväkirjan valitsemastaan kurssin aiheesta ja hyväksytyllä suorituksella korottaa kurssiarvosanaansa yhdellä pisteellä. Opiskelijoita kannustetaan interaktioon opettajien kanssa esittämällä luennoilla kysymyksiä joko suoraan tai kurssilla käytössä olevan Presemo-ohjelman avulla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja seminaari 12-13 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lopputentti.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot 12 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lopputentti.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja niihin liittyvä lisämateriaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin BECS-C3001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Description

Registration and further information