Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 13.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuudesta sekä maallikon että säteilyn käyttäjän kannalta. Ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilysuojelussa käytettävät suureet ja yksiköt, biologiset vaikutukset ja annoslaskennan perusteet esitellään. Ydinturvallisuuden periaatteet, ydinvoimaloiden ja ydinjätteen sekä toisaalta säteilyn lääketieteellinen käyttö ja ympäristön kannalta tärkeimmät säteilyuhat selostetaan. Säteilysuojelun keskeinen lainsäädäntö ja muut säännökset sekä annosrajoitukset käydään läpi. Säteilysuojelulaskuja harjoitellaan ja kurssiin liittyy vierailu Säteilyturvakeskukseen (STUK) sekä pakolliset demonstraatiot umpilähteistä ja röntgenlaitteista. Kurssin riittävän hyvin suorittaneet saavat säteilyn turvallisuudesta vastaavan johtajan todistuksen pätevyysalueenaan umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ionisoivan säteilyn aiheuttamat riskit ja niiden pienentämiseen käytettävät menetelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset, demonstraatiot, tentti.

Arviointimenetelmät: tentti ja demonstraatiot kurssin osasuorituksina.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24 + 24 (2 + 2)

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Tfy-56.4232 Säteilyfysiikka ja turvallisuus.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-C0360

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Description

Registration and further information