Credits: 5

Schedule: 09.01.2020 - 02.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot energian tuottamisesta ydinreaktioilla. Kurssi koostuu kolmesta osa-alueesta: nykyään käytössä olevista ydinreaktorityypeistä, tulevista fissiotekniikkaan perustuvista ydinreaktorityypeistä, sekä fuusioreaktoreista. Kurssin suorittaneilla on perustiedot ydinenergia-alan peruskäsitteistä sekä nähtävissä olevista ydinenergiatekniikan tulevaisuuden haasteista.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ydinreaktoreiden fysiikan ja tekniikan perusteita, polttoainekierto, ydinjätehuolto, turvallisuus sekä ydinenergian erityiskysymykset. Tulevaisuuden ydinreaktorihankkeet. Fuusioreaktorikonseptit, fuusiofysiikan ja tekniikan perusteita. Materiaalikysymykset.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyöt

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 48 h (4 h / viikko)

Kirjallisuuteen tutustuminen 36 h

Kotitehtävät 45 h (15 x 3 h)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot + myöhemmin ilmoitettavat lähteet

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin PHYS-E6463 Ydinreaktoritekniikan perusteet.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-C6360

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Matematiikan ja fysiikan peruskurssit

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

PHYS-E6463 Ydinreaktoritekniikan perusteet on poistunut ohjelmasta lukuvuodesta 2014-2015 alkaen. Korvaavana kurssina käy tämä kurssi tai PHYS-E0460 Reaktorifysiikan perusteet. Kurssin voi myös suorittaa itseopiskeluna (etäopiskeluna), erityisesti kesällä tai syyslukukaudella. Suoritustavasta on tällöin sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

Description

Registration and further information