Credits: 3

Schedule: 12.09.2019 - 05.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Energialukutaito ja suuruusluokka-ajattelu: energiantuotantoon liittyvät peruskäsitteet; fossiilisiin polttoaineisiin, uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan perustuvien teknologioiden kvalitatiivinen ymmärtäminen; sähköverkon merkitys; energiantuotantoon liittyvät riskit ja niiden vertailu sekä ilmaston että terveyden kannalta; tulevaisuuden lupaukset energia-alalla. Kurssi antaa pohjan teknisemmille energia-alaan liittyville kursseille (esim. ENY-C2002).

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Runko-hahmotelma: 1. Energiavallankumous tulee, oletko valmis?; 2. Peruskäsitteet energiantuotannosta energiankäyttöön ja kaikki siltä väliltä; 3. Yksiköt ja suuruusluokat, vaihtoehdot; 4. Viisi vinkkeliä eri energiantuotantomuotoihin: elinkaariajattelu; 5. Ihan hiilenä energiasta: fossiiliset polttoaineet; 6. Uusiutuvat energialähteet; 7. Ydinvoima; 8. Radioaktiivisuus ja säteilysuojelu; 9. Mitä olemme oppineet Tshernobylista ja Fukushimasta?; 10. Sähköä säilömään: energian varastointi; 11. Riskit ja niiden hallinta.; 12. Tulevaisuuden energialähteet – onko mitään uutta näköpiirissä?

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kansantajuiset, interaktiiviset luennot, joilla opetetaan perusasiat ja käsitellään vastaantulevia kysymyksiä/ongelmakohtia. Opetetun materiaalin kriittistä omaksumista tukemaan osallistujat saavat tehdä ryhmätöinä selvitykset valitsemistaan energiantuotantoon liittyvistä kysymyksistä, joista he kurssin lopussa pitävät n. 20 min suullisen esityksen ja palauttavat n. 20-sivuisen kirjallisen raportin. Energialukutaidon hankkimiseksi opiskelijat pitävät viikoittain kirjaa eri energiatuotantomuotojen käyttäytymisestä seuraten annettuja webbilinkkejä. Internet-kirjanpitonsa perusteella opiskelijat kirjoittavat lyhyet johtopäätökset Suomen tämänhetkisestä sähköntuotantotilanteesta ja mielellään esittävät pohdintoja myös tulevaisuuden suhteen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 x 2 h = 24 h; materiaaliin tutustuminen ja viikkoseuranta: 40 h; energialukutaidon viikoittainen harjoittelu netissä 4 kk:n ajan: 20 x 1 h = 20 h; seminaarityön ja -kirjoitelman valmistaminen 30 h; seminaariesitykset: 4 h; viikkoseurannan raportointi ja johtopäätökset 12 h; Yhteensä 130 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin sivulla annettu verkkomateriaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tfy-56.2253 Ydinkysymyksiä energiasta, vastauksia talousihmisille ja taiteilijoille

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-C9381

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on poikkitieteellinen Aalto-kurssi ja pääasiassa tarkoitettu kandidaattivaiheen opiskelijoille.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssi on kuitenkin avoin kaikille kiinnostuneille eikä aikaisempia tietoja energiasta tai fysiikasta tarvita.

Description

Registration and further information