Credits: 2

Schedule: 13.01.2020 - 10.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Antti Pirinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III 2018-2019 ja III 2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

  • Tuntee sisustusarkkitehtuurin keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.
  • Ymmärtää oman oppialansa suhteessa laajempaan suunnitteluteoreettiseen kenttään.
  • Osaa käyttää ja soveltaa työssään alan keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.
  • Osaa arvioida sisustusarkkitehtuuria kriittisesti ja perustella mielipiteitään suullisesti ja kirjallisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla muodostetaan yleiskuva sisustusarkkitehtuurin teoreettisista ja metodologisista perusteista. Opetus koostuu viikottaisista luennoista ja lukupiiristä, jossa perehdytään keskeisiin sisustusarkkitehtuurin teoriaa ja metodologiaa käsitteleviin lähteisiin. Opiskelija laatii kuvitetun oppimispäiväkirjan, jossa tietoa sovelletaan jonkin suunnittelukohteen analysointiin. Tulokset esitellään yhteisessä loppuseminaarissa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmuotoina ovat luentosarja, lukupiiri, oppimispäiväkirja ja loppuseminaari. Arvostelu perustuu osallistumisaktiivisuuteen lukupiirissä, oppimispäiväkirjaan ja loppuseminaariin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h: kontaktiopetus 18 h, itsenäinen työskentely 36 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson MUO-C0005 Design Theory and Methodology

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information