Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 17.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kokkonen Ville

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoite on oman persoonallisen muotokielen syventäminen ja sovittaminen arkkitehtuurin ja muotoilun perinteeseen. Lisäksi tavoitteena on syventää ymmärrystä sommittelun ja rakenteen vuorovaikutuksesta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään eri kalustetyyppien toiminnallisiin ja rakenteellisiin vaatimuksiin. Harjoitustöissä etsitään oman persoonallisen muotokielen mukainen tulkinta arkkitehtuurin ja muotoilun yhteydessä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt ja niiden ohjaus, kritiikit.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 42 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 85 h

Kritiikit 8 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5004 Kalustesuunnittelu II A

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kalustesuunnittelu I A ja I B

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information