Credits: 6

Schedule: 29.10.2019 - 03.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla jatketaan tutustumista tilasuunnittelun perusteisiin rakennetussa ympäristössä. Tavoitteena on opettaa ymmärtämään olemassa olevan rakennusrungon vaikutus toimintojen järjestelyyn, mitoitukseen, sommitteluun ja muodonantoon. Kurssilla lisätään tietoa arkkitehtonisten kokonaisuuksien muotoutumisen periaatteista ja analysoidaan oman suunnitelman sopivuutta ja vaikutusta kokonaisuuteen. Tavoitteena on ymmärtää olemassa olevan rakennuksen rakennus- ja talotekniset periaatteet sekä niiden vaikutukset suunnitteluun sekä hallita eri toimintojen vaatimien kiintokalusteiden suunnitteluperiaatteet ja sovituksen olemassa olevaan rakennusrunkoon.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla perehdytään siihen, mitä ja miten eri toimintojen vaatima kalustettavuus vaikuttaa toimintaan tilassa, mitoitukseen ja tilakokemukseen. Tilojen toiminnan ja eri toimintojen vaatiman kalustettavuuden ja tilan mitoituksen vuorovaikutus. Rakenteellisten periaatteiden vaikutus suunnitelmiin selvitetään. Hahmotellaan kalusteiden kykyä tilojen yksityisen, puolijulkisen ja julkisen luonteen muodostamisessa kun samalla huomioidaan rakennetun ympäristön ominaispiirteet materiaalien ja rakenteiden ominaisuudet ja luonne-erot. Tutustutaan eri tyyppisiin rakenteisiin ja rakenteellisiin periaatteisiin, joita esiintyy korjaus ja käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 60 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 92 h

perehtymismatkat 5 h

kritiikit 5 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5006 Tilasuunnittelu II A

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilasuunnittelu IA, IB

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information