Credits: 5

Schedule: 25.02.2020 - 02.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa syventävää tietoa tilasuunnittelusta rakennetussa ympäristössä. Kurssilla parannetaan valmiuksia ymmärtää oman ilmaisun liittyminen rakennetun ympäristön arkkitehtoniseen kokonaisuuteen muutos- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tarkastellaan liike- ja julkisten rakennusten toiminnallisia vaatimuksia ja niiden huomioimista suunnittelussa. Jakson aikana syvennetään tietoutta rakennussuunnittelun lainalaisuuksista. Lisäksi valotetaan rakenteiden ja materiaalien vuorovaikutussuhteita. Perehdyttää rakennusten teknisten järjestelmien vaikutukseen suunnittelussa. Tavoite on muutos- ja korjaussuunnitteluprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla syvennytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rakennuspaikan, rakennuksen ja ohjelman vuorovaikutukseen. Opitaan huomioimaan olemassa olevan rakennuksen ja rakennusrungon rajoitukset ja mahdollisuudet suunnittelussa. Opitaan analysoimaan tilaohjelmien toteuttamismahdollisuuksia eri kohteissa. Perehdytään eri rakennetyyppeihin ja niiden soveltamiseen eri yhteyksissä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 60 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 65h

perehtymismatkat 5 h

kritiikit 5 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5007 Tilasuunnittelu II B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilasuunnittelu II A

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information