Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 15.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kokkonen Ville

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään teollisesti valmistettavan kalusteen konseptointiin sekä suunnittelu- ja valmistusprosessiin; kalusteen ideaan ja valmistettavuuden arviointiin. Tavoitteena on edelleen vahvistaa opiskelijan luovaa ajattelua ja persoonallisen muotokielen syventämistä sekä kykyä toimia tuotannon työryhmässä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan yhteistyöprojektina vuosittain vaihtuvan kalustealan yrityksen kanssa. Harjoitustyöt esitellään näyttelyssä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 42 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 85 h

kritiikit 8 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5008 Kalustesuunnittelu III A

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kalustesuunnittelu I ja II

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information