Credits: 5

Schedule: 08.01.2020 - 12.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Martin Relander

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään ja syvennytään modernin teollisesti valmistetun kalusteen pohjoismaiseen traditioon ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssin tavoitteena on edelleen vahvistaa opiskelijan tietoja ja taitoja kalustesuunnittelussa käytettyjen materiaalien, rakenteiden ja ihmisen mittakaavan tuntemuksessa. Kurssilla korostetaan taiteellisen ilmaisun ja persoonallisen muotokielen merkitystä suunnittelun lähtökohtana sekä suunnittelijan kykyä toimia työryhmässä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana tutustutaan ja syvennytään vuosittain vaihtuvaan materiaaliin ja kalustetyyppiin. Kurssin aikana opiskelijat laativat suunnitelmistaan työpiirustukset sekä toteuttavat hahmomallin ja toimivan prototyypin mittakaavassa 1:1.

Harjoitustyöt esitellään näyttelyssä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 62 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 65 h

kritiikit 8 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5009 Kalustesuunnittelu III B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kalustesuunnittelu I, II ja IIIA

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information