Credits: 5

Schedule: 29.10.2019 - 05.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on oman tilallisen ja muotoilullisen ilmaisun syventäminen ja kyky analysoida rakennettua ympäristöä ja löytää potentiaalisia suunnittelutehtäviä. Taito tehdä interventio paikkaan. Taito rakentaa ideasta yhteisesti merkityksellinen paikka. Tavoitteena on kyky visualisoida toiminnalliset ja tilalliset ideat sekä ohjelmoida suunnitteluprosessi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tarkastellaan toiminnallisten vaatimusten muuttumisen vaikutusta rakennetussa ympäristössä ja uusien merkityksellisten paikkojen synnyttämisen edellytyksiä. Opintojaksolla syvennytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rakennuspaikan, rakennuksen ja ohjelman vuorovaikutukseen. Opitaan huomioimaan olemassa olevan rakennuksen ja rakennusrungon rajoitukset ja mahdollisuudet suunnittelussa. Opitaan analysoimaan tilaohjelmien vaikutusta ja toteuttamismahdollisuuksia olemassa olevassa rakennetussa ympäristössä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 60 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 65h

perehtymismatkat 5 h

kritiikit 5 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5010 Tilasuunnittelu III A

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilasuunnittelu I ja II

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information