Credits: 5

Schedule: 25.02.2020 - 31.03.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on oman tilallisen ja muotoilullisen ilmaisun konkretisoiminen ja kyky toimia rakennetussa ympäristössä, suunnitella tiloja ja paikkoja, jotka huomioivat ekologiset vaatimukset ja jotka koetaan yhteisesti merkittäviksi. Tavoitteena on syventää henkilökohtaista, oman taiteellisen ilmaisun kannalta tärkeää ymmärrystä rakenteista ja materiaaleista. Tavoitteena on kyky ymmärtää ja hallita suunnitteluprosessi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jakson suunnittelutehtävässä konkretisoidaan ekologisesti kestävien suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Tarkastellaan toiminnallisten vaatimusten muuttumisen vaikutusta rakennetussa ympäristössä ja uusien merkityksellisten paikkojen synnyttämisen edellytyksiä. Arvioidaan ekologisesti kestävän suunnitteluratkaisun toteuttamismahdollisuuksia olemassa olevassa rakennetussa ympäristössä. Tilallisesta ja toiminnallisesta ideasta kehitetään suunnitelma, jossa paikan kokemuksellisuus on tärkeä.

Perehdytään suunnitteluprosesseihin ja eri suunnitteluvaiheiden asiakirjoihin ja säädöksiin sekä rakentamisen kulkuun. Tuotetaan suunnitteludokumentit, jotka tuovat esiin tehtävän tilalliset, rakenteelliset, taiteelliset ja ekologiset tavoitteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 62 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 65 h

kritiikit 8 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5011 Tilasuunnittelu III B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilansuunnittelu I, II ja III A tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Varadekaani Rasmus Vuoren päätös pandemiatilanteessa 2020: Changes in course's grading scale; from numeric scale to pass/fail

Description

Registration and further information