Credits: 3

Schedule: 01.11.2019 - 29.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on 3D-mallinnuksen peruskurssi. Tavoitteena on perehdyttää suunnittelutehtävissä tarvittaviin mallinnusmenetelmiin ja tutustua digitaalisen tulostamisen periaatteisiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perehdytään mm. 3D-mallinnukseen. Tutustutaan mallien digitaaliseen 3D-tulostamiseen ja suunnitelmien työstämiseen verkossa esiteltäviksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen näihin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/ demonstraatiot/ kontaktiopetus 40 h

tehtävät/ itsenäinen työskentely 36 h

kritiikit 5 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa aiempien tutkintovaatimusten kurssin MUO-C5015 CAD B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CAD A

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information