Credits: 3

Schedule: 28.02.2020 - 29.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on mallinnuksen jatkokurssi. Edistynyt CAD:n käyttö mallintamisessa, digitaalisessa 3D-tulostamisessa ja suunnitteluasiakirjojen tuottamisessa. Lisäksi perehdytään mallinnetun materiaalin visualisointiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suunnittelumateriaalin tehokas työstäminen CAD:llä tulostettavaksi ja digitaaliseksi esitykseksi. Harjoitellaan 3D-tulostamista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen näihin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/ demonstraatiot/ kontaktiopetus 40 h

tehtävät/ itsenäinen työskentely 36 h

kritiikit 4 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiempien tutkintovaatimusten kurssin MUO-C5016 CAD C

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CAD A ja B

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information